Hollywood Undead - Gravity
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186667
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


(Danny)
Cause I
I think of you now and then
The memories never end
When gravity pulls you in

You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in
You in

(Charlie Scene)
I remember looking back
Conversing to start a cap
Now i'm sitting whishing that
Wishing that I just go back
I was happy with no fame
Faultiest at switching lanes
Buying 40's with some changes
The sourthern california days

(J-Dog)
I watch you pass me by
My words they can't describe
But I can see the gravity
Way up you from the sky
We leave the past behind
Cause we all want to fight
Deep down in life you can't deny
We're all the same inside

(Danny)
Cause I
I think of you now and then
The memories never end
When gravity pulls you in

Cause I
I think of you now and then
We'll never be bare again
When gravity pulls you in

(HU)
(Oh!) Gravity
(Oh!) Gravity
(Oh!) Gravity
(Oh!) Gravity (You in, you in, in)

(Funny Man)
I remember looking back
Walking 'round
Sagging cack
Dime sacks
Alley cats
Burned out
Always slack
Now I got a
Platinum plaque
And life seems to stay the same
Knowin' that I'll never change
Southern California days

(Johnny 3 Tears)
Gravity can't stop
The hope and the have-nots
This artery's a part of me
And bloods is all gonna be
I'm gonna see concrete
Bottles and bad dreams
I'm everything and anything
That memory that never live

(Danny)
Cause I
I think of you now and then
The memories never end
When gravity pulls you in

Cause I
I think of you now and then
We'll never be bare again
When gravity pulls you in

Deep in the black
Is the place I call home
Taking me back
To the place I belong

Deep in the black
I can find my way home
Please take me back
To the place I belong

Cause I
I think of you now and then
The memories never end
When gravity pulls you in

Cause I
I think of you now and then
We'll never be bare again
When gravity pulls you in

(HU)
(Oh!) Gravity
(Oh!) Gravity
(Oh!) Gravity
(Oh!) Gravity (You in, you in, in)


Views: 734

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz98281 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


(Danny)
Protože já
Jsem teď na tebe myslel a potom
Vzpomínky nikdy neskončí
Když tě gravitace vtáhne dovnitř

Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř
Tebe dovnitř

(Charlie Scene)
Vzpomínám si jak jsem se ohlížel zpět
Mluvil o založení kapely
Teď sedím a přeju si
Přeju si abych se mohl vrátit
Byl jsem šťastný bez slávy
Nejhorší ve střídání drah
Kupoval si čtyřicítky nějakýma drobnýma
Ty dny v jižní Californii

(J-Dog)
Pozoruji tě, jak procházíš okolo mě
Má slova to nemohou vyjádřit
Ale já vidím jak tě gravitace
Stahuje z oblohy
Necháme minulost za sebou
Protože všichni chceme bojovat
Hluboko v životě nemůžeme zapřít
Že uvnitř jsme všichni stejní

(Danny)
Protože já
Jsem teď na tebe myslel a potom
Vzpomínky nikdy neskončí
Když tě gravitace vtáhne dovnitř

Protože já
Jsem teď na tebe myslel a potom
Už nikdy nebudeme prázdní
Když tě gravitace vtáhne dovnitř

(HU)
(Oh) Gravitace
(Oh) Gravitace
(Oh) Gravitace
(Oh) Gravitace (Tebe dovnitř, tebe dovnitř, dovnitř)

(Funny Man)
Vzpomínám, jak jsem se ohlížel
Chodil okolo
Posmíval se
Vyhazoval desetníky
Toulavé kočky
Vyhořelý
Vždy lenivý
Teď mám
Platinovou desku
A život vypadá, že zůstane stejný
Vím, že nikdy nezměním
Ty dny v jižní Californii

(Johnny 3 Tears)
Gravitace nezastaví
Tu naději a chudobu
Tahle tepna je mojí součástí
A krev je vše co je v ní
Já uvidím vybetonovaný
Lahve a zlý sny
Jsem všechno a cokoliv
Ta vzpomínka která neexistovala

(Danny)
Protože já
Jsem teď na tebe myslel a potom
Vzpomínky nikdy neskončí
Když tě gravitace vtáhne dovnitř

Protože já
Jsem teď na tebe myslel a potom
Už nikdy nebudeme prázdní
Když tě gravitace vtáhne dovnitř

Hluboko ve tmě
Je místo, které nazývám domov
Bere mě zpátky
Na místo, kam patřím

Hluboko ve tmě
Můžu najít cestu domů
Prosím, vem mě zpět
Na místo, kam patřím

Protože já
Jsem teď na tebe myslel a potom
Vzpomínky nikdy neskončí
Když tě gravitace vtáhne dovnitř

Protože já
Jsem teď na tebe myslel a potom
Už nikdy nebudeme prázdní
Když tě gravitace vtáhne dovnitř

(HU)
(Oh) Gravitace
(Oh) Gravitace
(Oh) Gravitace
(Oh) Gravitace (Tebe dovnitř, tebe dovnitř, dovnitř)


Views: 735

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz8699(Currently displayed)
Add text here