Hollywood Undead - I'll Be There
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187147
Page views in the last 7 days: 15
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


[Charlie Scene and Danny]
Can you see me, my love?
What there above when you were dying
I was dying too, look for meaning in song
But the meaning was gone cause I was crying
Right alone with you if the heavens may break
I hope for our sake and if they ever do
I'll be there with you

[Johnny 3 Tears]
I woke up feeling the same way that I did yesterday
Don't know what these tears will say
But I miss my friend, that went away
I watch the seasons as they go
The rain, the sun, the heat, the snow
I don't know much but this I know
I miss my friend I miss him so
I say my prayers, I raise my hands
I moved my feet and when I can
I said: "Help, would you help me now?"
And lift me up when my legs give out?
I know that life is short and living is the hardest part
Someplace through the dark
We will meet and never part

[Charlie Scene and Danny]
Someplace through the dark

Can you see me, my love?
What there above when you were dying
I was dying too, look for meaning in song
But the meaning was gone cause I was crying
Right alone with you if the heavens may break
I hope for our sake and if they ever do
I'll be there with you

[J-Dog]
The calm that comes before the break
The sun that sets like yesterday
The good may come and go away
And bad news wait for you to wake
We all kneel down before the storm
When weights come scratching at your door
I've been down but down before
I have faith but I need more
The speck of dust caught in the whirlwind
Nothingness behind the curtain
Life is short but death is certain
That will always be our burden
Free
Afraid to follow if I promise you tomorow
See through the dark
We will meet and never part

[Charlie Scene and Danny]
Someplace through the dark

Can you see me, my love?
What there above when you were dying
I was dying too, look for meaning in song
But the meaning was gone cause I was crying
Right alone with you if the heavens may break
I hope for our sake and if they ever do
I'll be there with you

I had something to say but the words ran away
Just like they always do
I'll be there with you

Can you see me, my love?
What there above when you were dying
I was dying too, look for meaning in song
But the meaning was gone cause I was crying
Right alone with you if the heavens may break
I hope for our sake and if they ever do
I'll be there with you


Views: 1144

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz72311 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


[Charlie Scene a Danny]
Vidíš mě, má lásko?
Tam nahoře, když jsi umíral
Umíral jsem také.
Hledal jsem smysl v písni,
ale smysl byl pryč.
Protože jsem plakal, přímo s tebou.
Jestli nebesa mohou padnout, doufám kvůli nám,
že jestli to skutečně učiní,
Budu tam s tebou

[Johnny 3 Tears]
Vzbudil jsem se cítící se stejně jako včera
Nevím, co ty slzy řeknou
Ale schází mi můj přítel, co odešel
Vidím období jak přecházejí
Déšť, slunce, horko, sníh
Nevím moc, ale tohle vím
Schází mi můj přítel, tak moc mi schází
Říkám své prosby, zvedám své ruce
Posouval jsem se a když jsem mohl
řekl jsem: "Pomoc, mohl bys mi teď pomoci
a zvednout mě nahoru, když mi vypověděly nohy?"
Vím, že život je krátký a žít ho je na něm to nejtěžší
Kdesi ve tmě, se setkáme a nikdy nerozdělíme

[Charlie Scene and Danny]
Kdesi ve tmě

Vidíš mě, má lásko?
Tam nahoře, když jsi umíral
Umíral jsem také.
Hledal jsem smysl v písni,
ale smysl byl pryč.
Protože jsem plakal, přímo s tebou.
Jestli nebesa mohou padnout, doufám kvůli nám,
že jestli to skutečně učiní,
Budu tam s tebou

[J-Dog]
Ten klid předcházející zlomu
Slunce zapadající jako včera
Dobré může přijít a odejít
A špatné zprávy čekají až se probudíš
Všichni klekáme před bouří
Když břemena přichází škrábat na dveře
Už jsem dříve byl na dně
Mám víru, ale potřebuji více
Zrnko prachu chycené ve víru
Nicota za oponou
Život je krátký, ale smrt jistá
To vždy bude naše břemeno
Volnost
Bojíš se mě následovat, když ti slíbím zítřek
Vidím skrz tmu
Potkáme se a nikdy nerozdělíme

[Charlie Scene a Danny]
Kdesi ve tmě

Vidíš mě, má lásko?
Tam nahoře, když jsi umíral
Umíral jsem také.
Hledal jsem smysl v písni,
ale smysl byl pryč.
Protože jsem plakal, přímo s tebou.
Jestli nebesa mohou padnout, doufám kvůli nám,
že jestli to skutečně učiní,
Budu tam s tebou

Chtěl jsem něco říci, ale slova byla pryč
Tak jak to vždycky bývá
Budu tam s tebou

Vidíš mě, má lásko?
Tam nahoře, když jsi umíral
Umíral jsem také.
Hledal jsem smysl v písni,
ale smysl byl pryč.
Protože jsem plakal, přímo s tebou.
Jestli nebesa mohou padnout, doufám kvůli nám,
že jestli to skutečně učiní,
Budu tam s tebou


Views: 1148

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz77382(Currently displayed)
Add text here