Hollywood Undead - Lion
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186647
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


[Danny]

I am a lion and I want to be free.
Do you see a lion when you look inside of me?
Outside the window just to watch you as you sleep,
cause I am a lion born from things you cannot be.

How can I sleep at night there's a roar inside my head
I found a lion hidden right beneath my bed.
I will not hide myself from the tears that you have shed,
cause I am a lion, and you are dead.

[Johnny 3 Tears]

Here's a story of everything we'll ever be
you can hide but some of us can never leave
and if you go I don't need those little things
they remind me of all our little dreams.
Can you hear the words? All I can say.
We can watch the world, even if they walk away.
Forget about tomorrow, tomorrow is today.
You were born a lion and a lion you will stay.

[Danny]

I am a lion and I want to be free
Do you see the lion when you look inside of me?
Outside the window just to watch you as you sleep,
cause I am a lion born from things you cannot be.

[Johnny 3 Tears]

Remember an army of all those little kids?
Living life like they only get a little bit.
It's hard to fight when you'r born in the middle and
I'd rather die, wont watch you giving in.

I'm sorry daughter but your fathers not the same
I can look into your eyes and I swear that I will change,
but tomorrow is tomorrow so forgive me if I stay,
you can hide beneath the covers while I hide behind the pain.

After all only so much we can say,
words can lose their meaning once you walk away
promise that you love me, watch me as I fade.
I'll give you all the things that these liars never gave.

The hands on the clock and the things we cannot change
tear it all to pieces and take back what I made.
If there's one thing I'd keep, it's you that I would save,
cause I am just a lion and a lion I will stay.

[Danny]

I am a lion and I want to be free.
Do you see a lion when you look inside of me?
outside the window just to watch you as you sleep,
cause I am a lion born from things you cannot be.

[Johnny 3 Tears]

Hey! I never meant to let go
all I want, and you're all I ever wanna know.
Can't hide in the attic of a pretty home
of a pretty home, of a pretty home.
Hey! I never meant to let go.
All I want and you're all I ever wanna know.
Can't hide in the attic of a pretty home
of a pretty home, of a pretty home.
Hey!

[Danny]

I am a lion and I want to be free.
Do you see a lion when you look inside of me?
outside the window just to watch you as you sleep,
cause I am a lion born from things you cannot be.


Views: 670

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz95739 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


[Danny]

Jsem lev a chci být volný.
Vidíš lva, když se podíváš do mého nitra?
Za oknem sleduji jak spíš,
protože jsem lev, zrozen z věcí, kterými nemůžeš být.

Jak mám v noci spát, když mám v hlavě řev?
Našel jsem lva schovaného přímo pod mojí postelí.
Nebudu se schovávat před slzami, které jsi prolila,
protože jsem lev a ty jsi mrtvá.

[Johnny 3 Tears]

Tady je příběh o všem co kdy budeme
můžeš se schovat, ale něco z nás nemůže nikdy odejít
a jestli jdeš, tak nepotřebuji tyhle malé věci
připomínaly by mi všechny naše malé sny.
Slyšíš ta slova? Vše co můžu říct.
Můžeme sledovat svět, dokonce i když odejdou pryč.
Zapomeň na zítřek, zítřek je dnešek.
Narodil jsi se jako lev a lvem zůstaneš.

[Danny]

Jsem lev a chci být volný.
Vidíš lva, když se podíváš do mého nitra?
Za oknem sleduji jak spíš,
protože jsem lev, zrozen z věcí, kterými nemůžeš být.

[Johnny 3 Tears]

Vzpomínáš si na armádu, všech těch malých dětí?
Žijí život jako kdyby získali jen málo.
Je těžké bojovat když jsi se narodil uprostřed a
raději bych zemřel než sledovat jak se vzdáváš.

Je mi líto dcero, ale tvůj otec už není stejný.
Mohu se dívat do tvých očí a přísahat, že se změním,
ale zítra je zítra tak mi odpusť pokud se nezměním, můžeš se schovat pod pokrývky zatímco já se schovám za bolest.

Přesto jen tolik, můžeme říci,
slova mohou ztratit svůj význam jakmile odejdeš pryč
slib mi že mě miluješ, dívej se jak mizím.
Dám ti všechny věci co ti ty lháři nikdy nedali.

Ručičky na hodinách a věci které nemůžeme změnit
roztrhej na kousky a vem zpět co jsem udělal.
Pokud bych měl zachránit jednu věc, zachránil bych tebe,
protože jsem lev a lvem zůstanu.

[Danny]

Jsem lev a chci být volný.
Vidíš lva, když se podíváš do mého nitra?
Za oknem sleduji jak spíš,
protože jsem lev, zrozen z věcí, kterými nemůžeš být.

[Johnny 3 Tears]

Hey! Nikdy jsem nechtěl opustit
všechno co si přeji, ty jsi vše co jsem kdy chtěl znát.
Nemůžeš se schovat v podkroví pěkného domu
pěkného domu, pěkného domu.
Hey! Nikdy jsem nechtěl opustit
všechno co si přeji, ty jsi vše co jsem kdy chtěl znát.
Nemůžeš se schovat v podkroví pěkného domu
pěkného domu, pěkného domu.
Hey!

[Danny]

Jsem lev a chci být volný.
Vidíš lva, když se podíváš do mého nitra?
Za oknem sleduji jak spíš,
protože jsem lev, zrozen z věcí, kterými nemůžeš být.


Views: 653

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz57569(Currently displayed)
Add text here