Hollywood Undead - Outside
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186543
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


[Danny:]
Someone left the door open
Who left me outside?
I’m bent, I’m not broken
Come live in my life
All the words left unspoken
All the pages I write
On my knees and I’m hopin'
That someone holds me tonight
Hold me tonight

[Johnny 3 Tears:]
Welcome to the world and all the landing that was wasted
The blood upon your hands and the wickedness that made it
Sing or scream it all and the memories keep fading
See the exit wound, dear God, what have we taken?
Guess I’ll say a prayer and I’ll kiss into the air
I’ll look into the sky, send them straight to nowhere
We all dug the grave can’t shake away the shame
Can't quiver in the sky but you’re shaking all the same
You left us with the guns and all of them unloaded
Teach us how to shoot but you taught us how to hold them
And all the weight of all the world is right between your shoulders
Heavy is the heart when the world keeps growing colder

[Chorus (Danny):]
Who left the door open?
Who left me outside?
I'm on my knees and I’m hopin'
That someone holds me tonight
Hold me tonight

[Johnny 3 Tears:]
Two sides to every story, here’s a little morning glory
Breakfast of a mirror, dying slow, seems a little boring
Burning like a flag, walking straight into the breeze
Cause there’s two types of people, you are weak or you are mean
Yeah what’s another lifetime? Like mine?
We all die a little sometimes, it’s alright
Did you come to say your goodbyes to this life?
We all hurt a little sometimes, we’re alright
So mothers hold your children don’t you ever let them go
There is weakness in your grip and they are holding all our hopes
Don’t you ever let me go (don’t you ever let me go)
Don’t you ever let me go (don’t you ever let me go)

[Chorus (Danny):]
Who left the door open?
Who left me outside?
I'm on my knees and I’m hopin'
That someone holds me tonight
Hold me tonight

Someone left the door open
Who left me outside?
I’m bent, I’m not broken
Come live in my life
All the words left unspoken
All the pages I write
On my knees and I’m hopin'
That someone holds me tonight
Hold me tonight


Views: 668

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37293 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


[Danny:]
Někdo nechal otevřené dveře
Kdo mě nechal venku?
Jsem ohnutý, ale ne zlomený
Pojď žít do mého života
Všechny slova, která nebyla řečena
Všechny stránky, které píši
Na kolenou a doufám
Že mě dneska někdo obejme
Obejmi mě dnes

[Johnny 3 Tears:]
Vítej ve světě a v krajině, která byla zničené
Krev na tvýchz rukou a zloba, která to udělala
Zpívej nebo křič a všechny vzpomínky dál mizí
Vidíš výstupní ránu, O Bože, co jsme to vzali?
A tak asi řeknu modlitbu a políbím vzduch
Podívám se na oblohu a pošlu ji do nikam
Všichni kopeme hrob, ale nemůžeme setřást ten stud
Nebe se nechvěje, ale ty se klepeš
Zanechal si nám sice zbraně, ale nejsou nabité
Měl si nás naučit jak střílet, ale naučil si nás je jen držet
A váha celého světa je na tvých ramenou
Těžké je srdce, když se svět ochlazuje

[Chorus (Danny):]
Kdo nechal otevřené dveře?
Kdo mě nechal venku?
Jsem na kolenou a doufám
Že mě dneska někdo obejme
Obejmi mě dnes

[Johnny 3 Tears:]
Každý příběh má 2 strany, zde je trocha "morning glory"
Snídaně v zrdcadle, pomalá smrt se zdá trochu nudnou
Hoří jako vlajka a vchází přímo do vánku
Protože existují 2 typy lidí, jsi slabý nebo jsi zlý
Jo jaký další život bude jako můj?
Všichni občas umřeme, to je v pohodě
Přišel jsi, aby ses rozloučil s tímto životem?
Každýho občas něco bolí, to je v pohodě
A tak matky, držte své děti, nikdy je nepouštějte
Ve vašem obejmutí je slabost, ale oni ve vás věří
Nikdy mě neopouštěj (nikdy mě neopouštěj)
Nikdy mě neopouštěj (nikdy mě neopouštěj)

[Chorus (Danny):]
Kdo nechal otevřené dveře?
Kdo mě nechal venku?
Jsem na kolenou a doufám
Že mě dneska někdo obejme
Obejmi mě dnes

Někdo nechal otevřené dveře
Kdo mě nechal venku?
Jsem ohnutý, ale ne zlomený
Pojď žít do mého života
Všechny slova, která nebyla řečena
Všechny stránky, které píši
Na kolenou a doufám
Že mě dneska někdo obejme
Obejmi mě dnes


Views: 671

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz55590(Currently displayed)
Add text here