Hollywood Undead - We Are
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187541
Page views in the last 7 days: 17
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


(Danny)
We are, we are, we are made from broken parts.
We are, we are, we are broken from the start.
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
'Cause we are, we are, we are built from broken parts.


(Johnny 3 Tears)
If you can lose it all then welcome to Broadway.
Silicone dreams and your name on the marque.
And I can hold it up, but I hold it up hardly.
It's hotter here in hell but it's getting real dark, see.

So all you sick and the bitterness of the lonely.
To all you overdosed and you miles of coke fiends.
And every step, another step you're walking on my dreams.
Every breath, another breath, you're breathing when I breathe.

I watch them all come, gotta watch the rest go.
I'm married to the devil, in the city of angels.
So come all you wicked, to the world of the empty.
I know I need it all, so baby don't tempt me.

I'm knockin' on your door, nope, nobody sent me.
Just checkin' all you bitches, like I'm checkin' this check sheet.
So put your hats on, Lohner don't get soft.
You can see God when I take my mask off.

(Danny)
We are, we are, we are made from broken parts.
We are, we are, we are broken from the start.
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
'Cause we are, we are, we are built from broken parts.


(J-Dog)
The fame's your best friend, you love it, no questions.
Beating down the door is the face of rejection.
And once again it's a tragedy anthem.
We never wanted more, we never needed your blessing.


But who could give a fuck about a kid with a dream.
'Cause stories aren't told about the ones unseen.
With the gleam in his eye, his middle finger to the sky.
Crooked smile on his face, he doesn't think he can die.

So grab a pick and an axe, 'cause we try, we cry.
Into the bottle of Jack we die, inside.
So when you look in his eyes, whatch you see now.
Murder the monster you've made, and watch him bleed out.


We're in a life, where it's kill or lose.
Just fly,lie motherfucker, 'til you hear the truth.
From under the street, through the gutters of youth.
Just cry, motherfucker, yeah, I'm talking to you.

(Danny)
We are, we are, we are made from broken parts.
We are, we are, we are broken from the start.
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
'Cause we are, we are, we are built from broken parts.


(Danny)
(No one, no one can take away what's ours!)

(J-Dog)
From the city of angels!
An empty vessel of devils!
Is there no one to save us?
Through my eyes, see the world that you gave us!

(Danny)
(No one, no one can take away what's ours!)

(J-Dog)
From the city of angels!
An empty vessel of devils!
Is there no one to save us?
Through my eyes, see the world that you gave us!

(Danny)
We are, we are, we are made from broken parts.
We are, we are, we are broken from the start.
And our hearts, our hearts, they were beating in the dark
'Cause we are, we are, we are built from broken parts


(J-Dog) (Danny)
From the city of angels! (We are, we are!)
And every vessel of devils!
Is there no way to save us? (We are, we are!)
Through my eyes, see the world that you gave us!

From the city of angels!
(And our hearts, our hearts!)
And every vessel of devils!
Is there no way to save us?
('Cause we are, we are!)
Through my eyes, see the world that you gave us!


Views: 1547

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz93063 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


(Danny)
My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí
My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku
A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě
Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(Johnny 3 Tears)
Pokud můžeš všechno ztratit, tak vítej na Broadwayi
Umělé sny a tvé jméno na značce
A můžu to udržet, ale držím to ztěžka
Je tu tepleji než v pekle, ale už se opravdu stmívá, koukej

Všichni jste nemocní a zahořklí z osamění
Všem vám předávkovaným a bláznům do koksu.
A s každým krokem, dalším krokem, šlapete po mých snech
Každý nádech, další nádech, dýcháte, když já dýchám


Viděl jsem všechny přijít, chci vidět všechny odcházet
Jsme ženatej s ďáblem, ve městě andělů
Tak přijďte všichni vy hřísní, do světa prázdnoty
Vím, že to potřebuju všechno, tak mě, zlato, nelákej

Klepu na tvé dveře, ne, nikdo mě neposlal
Prostě vás všechny kontroluju vy děvky, jako kontroluju tenhle šekový list
Tak nasaďte čepice, Lohner nezměkne
Můžeš vidět Boha, když si sundám masku

(Danny)
My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí
My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku
A naše srdce, naše srdce, bily v temnotě
Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(J-Dog)
Sláva je tvůj nejlepší přítel, miluješ jí, bez otázek
Zničit dveře je výrazem odmítnutí
A ještě jednou je tu tragická hymna
Nikdy jsme nechtěli víc, nikdy jsme nepotřebovali tvé požehnání

Ale kdo, kurva, mohl něco vědět o dítěti se snem
Protože příběhy nejsou řečeny o nespatřených
Se třpytem v očích, jeho prostředníček vztyčený k nebi
Úsměv grázla na obličeji, nemyslí si, že může umřít

Tak popadněte krumpáč a sekyru, protože my se snažíme a pláčeme
V láhvi Jacka umíráme, tam uvnitř
Tak když se mu podíváš do očí, co vidíš?
Zavraždi monstrum, které jsi stvořil a sleduj ho vykrvácet

Jsme v životě, kde je to "zabij nebo prohraj"
Jen leť, lži, sráči, dokud neuslyšíš pravdu
Ze spoza ulice, skrz kanály mládí
Jen řvi, sráči, jo, mluvím s tebou

(Danny)
My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí
My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku
A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě
Protože my jsme, my jsme, jsme vybudováni ze zničených částí

(Danny)
(Nikdo, nikdo nemůže vzít, co je naše!)

(J-Dog)
Z města andělů!
Prázdné nádoby ďáblů!
Není tu nikdo, kdo by nás zachránil?
Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

(Danny)
(Nikdo, nikdo nemůže vzít, co je naše!)

(J-Dog)
Z města andělů!
Prázdné nádoby ďáblů!
Není tu nikdo na naši záchranu?
Skrze moje oči, uvidíš svět, který jsi nám dal!

(Danny)
My jsme, my jsme, jsme stvořeni ze zničených částí
My jsme, my jsme, jsme zničení od začátku
A naše srdce, naše srdce, bila v temnotě
Protože my jsme, my jsme, my jsme vybudováni ze zničených částí

(J-Dog) (Danny)
Z města andělů! (My jsme, my jsme!)
Prázdné nádoby ďáblů!
Není tu nikdo, kdo by nás zachránil? (My jsme, my jsme!)
Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!

Z města andělů!
(A naše srdce, naše srdce!)
Prázdné nádoby ďáblů!
Není tu nikdo, kdo by nás zachránil?
(Protože my jsme, my jsme!)
Skrze moje oči uvidíš svět, který jsi nám dal!


Views: 1552

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz97483(Currently displayed)
Add text here