Iamx - Alive In New Light
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186349
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


There's a power much bigger than hate
Still lost in the urge to annihilate
But I know I will overcome this
You dragged me through the darkest days
By the skin of my teeth you restored my fate
And I raised myself out of the ashes


Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light


And I was carrying the weight of the universe
The typical brittle perfectionist
Confused by my every decision
One day I was being the hero
The next I was playing the coward
Burnt out by my overreaction


Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light


There were times when I thought that my heart would stop
Running for a bleak horizon
Locked in my obsessions
And now I am the raindrop
I am the tulip
I have learned compassion


Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light
Now I'm alive in new light
I'm alive


Views: 360

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz6787 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Je tu síla o dost větší než nenávist
Stále jsem ztracen v nutkání ničit
Ale vím, že tohle překonám
Táhla jsi mě těmi nejtemnějšími dny
Díky kůži mých zubů jsi obnovila můj osud
A zvedla mě z popela


Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle


A nesl jsem tíhu vesmíru
Typický křehký perfekcionalista
Zmatený každým svým rozhodnutím
Jednoho dne jsem býval hrdinou
Další den jsem dělal zbabělce
Vypálen vlastní přehnanou reakcí


Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle


Byly doby, kdy jsem si myslel, že mé srdce zastaví
Utíkám k pochmurnému horizontu
Uzamčený v mých posedlostech
A teď jsem kapka deště
Jsem tulipán
Naučil jsem se soucitu


Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle
Teď jsem naživu v novém světle
Jsem naživu


Views: 374

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz79179(Currently displayed)
Add text here