Interpol - All The Rage Back Home
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 96
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


When she wept,
a love come over my head
About, all the feelings
And she wept,
hold me again,
I made no sound,
oh repeating
And she swore love is
never done so easily
And we went over again,
my head about, oh the feeling


She said you don't need time,
Be tame, you won't need
your maid inside
My faith won't lie
He said you don't need mine
Behave, you wanna leave
my lady lovers
Of my eighteen summers, alone
She said, you don't read minds
Be patient,
you won't leave me shaking
Leave me shaking


I keep falling, maybe half the time,
maybe half the time
I keep falling, maybe half the time,
maybe half the time
But it's all the rage back home
It's all the rage back home


When she said,
love come over my head about,
oh what feeling
She said, you wanna refund?
Be paid, you ought to see
my face in lights
My faith won't lie
But my sweet,
you don't need mine your way
Just say you'll love me,
just say you'll love me
Look, she said you don't read minds
Be patient,
you won't see me shaking
You have been mistaken


I keep falling, maybe half the time,
maybe half the time
I keep falling, maybe half the time,
maybe half the time
But it's all the rage back home
Yeah, it's all the rage back home


All the rage back home
All the rage back home
All the rage back...
I keep falling, maybe half the time,
maybe half the time
It's all the rage back home
I keep falling, maybe half the time,
maybe half the time
It's all the rage back home


Views: 96

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz47977 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Když ona plakala,
láska mi přešla přes hlavu
O všech těch pocitech
A ona plakala,
znovu mě drž,
neudělal jsem žádný zvuk,
oh opakování
A ona přísahala, že láska
nikdy nekončí tak snadno
A šli jsme opět přes,
mojí hlavu, o pocitech


Řekla, že nepotřebuješ čas,
Buď krotký, nebudeš potřebovat
svojí služku uvnitř
Moje víra nebude lhát
Řekl, že nepotřebuješ moje
Chování, budeš chtít opustit
moje milenky
Mých osmnácti lét, sám
Řekla, že nečteš myšlenky
Buď trpělivý,
nenecháš mě se třást
Nechat mě třást


Stále padám, možná polovinu času,
možná polovinu času
Stále padám, možná polovinu času,
možná polovinu času
Ale je to všechen ten vztek zpátky doma
Je to všechen ten vztek zpátky doma


Když řekla,
láska mi přešla přes hlavu o,
oh jaký to pocit
Řekla, chceš to uhradit?
Buď vyplacený, měl bys vidět
můj obličej za světel
Moje víra nebude lhát
Ale moje drahá,
nepotřebuješ mojí, svůj způsob
Jen řekni, že mě budeš milovat
Jen řekni, že mě budeš milovat,
Podívej, řekla, že nečteš myšlenky
Buď trpělivý,
neuvidíš mě se třást,
Mýlil jsi se


Stále padám, možná polovinu času,
možná polovinu času
Stále padám, možná polovinu času,
možná polovinu času
Ale je to všechen ten vztek zpátky doma
Je to všechen ten vztek zpátky doma


Všechen ten vztek zpátky doma
Všechen ten vztek zpátky doma
Všechen ten vztek zpátky...
Stále padám, možná polovinu času,
možná polovinu času
Je to všechen ten vztek zpátky doma
Stále padám, možná polovinu času,
možná polovinu času
Je to všechen ten vztek zpátky doma


Views: 96

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz7158(Currently displayed)
Add text here