Interpol - Evil
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 106
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Rosemary, heaven restores you in life
You're coming with me
Through the aging, the fearing, the strife


It's the smiling on the package
It's the paces in the sand
It's the thought that moves you upwards
Embracing me with two hands


Right will take you places
Yeah maybe to the beach
When your friends they do come crying
Tell them now you pleasures set upon slow release


Hey wait
Great smile
Sensitive to fate, not denial
But hey who's on trial?


It took a lifespan with no cellmate
The long way back
Sandy, why can't we look the other way?


We speaks about travel
Yeah we think about the land
We smart like all peoples
Feeling real tan
I could take you places
Do you need a new man?
Wipe the pollen from the faces
Make revision to a dream, while you wait in the van


Hey wait
Great smile
Sensitive to fate, not denial
But hey who's on trial?


It took a lifespan no cellmate
To find a long way back
Sandy, why can't we look the other way?
You're weightless, you are exotic
You need something for which to care
Sandy, why can't we look the other way?


Leave some shards under the belly
Lay some grease inside my hand
It's sentimantal jury
And the makings for a good plan
You've come to love lightly
Yeah you've come to hold me tight
It's the motion everlasting
Or do shudders pass in the night?


Rosmery, Oh
Heaven restores you in life


I spent a lifespan with no cellmate
A long way back
Sandy, why can't we look the ohter way
You're weightless, semi erotic
You need someone to take you there
Sandy, why can't we look the other way?
Why can't we just play the other game?
Why can't we just look the other way?


Views: 101

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz33490 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Rosemary, nebe tě obnovuje v životě
Jdeš se mnou
Přes stárnutí, strachování, rozbroje


Je to úsměv na obalu
Jsou to stopy v písku
Je to myšlenka, která s tebou pohybuje vzhůru
Zahrnuje mě dvěma rukama


Pravá strana tě vezme na místa
Yeah, možná na pláž
Když tvoji přátelé přišli plakat
Řekni jim, že tě těší postaveni na pomalém vydání


Hej, počkej
Velký úsměv
Citlivá na osud, ne na odmítání
Ale, kdo je v soudním procesu?


Vzalo to životnost s žádným spoluvězněm
Dlouhá cesta zpět
Sandy, proč nemůžeme koukat jiným směrem?


Povídáme si o cestování
Yeah, myslíme na zemi
Jsme chytří jako všichni lidé
Pociťujeme skutečné opálení
Mohu tě vzít na místa
Potřebuješ nového chlapa?
Smeť ten pyl z obličeje
Učiň revizi snu, zatím co čekáš v dodávce


Hej, počkej
Velký úsměv
Citlivá na osud, ne na odmítání
Ale, kdo je v soudním procesu?


Vzalo to životnost s žádným spoluvězněm
Dlouhá cesta zpět
Sandy, proč nemůžeme koukat jiným směrem?
Jsi bez tíže, jsi exotická
Potřebuješ něco, o co se starat
Sandy, proč nemůžeme koukat jiným směrem?


Nech nějaké střepy pod břichem
Polož nějaký tuk do mojí ruky
Je to sentimentální porota
A přípravy pro dobrý plán
Přišla jsi lehce milovat
Yeah, přišla jsi mě držet pevně
Je to pohyb nikdy nekončící
Nebo chvění odchází v noci?


Rosemary, Oh
Nebe tě obnovuje v životě


Vzalo to životnost s žádným spoluvězněm
Dlouhá cesta zpět
Sandy, proč nemůžeme koukat jiným směrem?
Jsi bez tíže, polo erotická
Potřebuješ někoho kdo tě tam vezmě
Sandy, proč nemůžeme koukat jiným směrem?
Proč prostě nemůžeme hrát tu jinou hru?
Proč se prostě nemůžeme dívat jiným směrem?


Views: 100

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz24211(Currently displayed)
Add text here