Interpol - Mammoth
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 106
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Spare me the suspense
Spare me the suspense
I got no currency, but I'm heaven-sent
So spare me the suspense
Just spare me the suspense


Hey, lady wraith
Oh, I so hope you try
You're late, babe you know it's your time


I won't let you sit by
So cold in the pitch night
Alone you can't make amends
No, I won't let you sit by
So cold in the pitch night
We should dance like two fucking twins
Just spare me the suspense


There are seven ancient pawnshops along the road
I know seven aching daddies you may want to know


Oooohhh, right on


Hey, lady wraith
Oh baby I can't deny
I got a taste, a taste, a taste and it's time


But I won’t let you sit by
So cold in the pitch night
Alone you can’t make amends
No, I won’t let you sit by
So cold in the pitch night
It’s enough with this fucking incense
Just spare me the suspense


There are seven ancient pawn shops along the road
Oh I know seven aging daddies you may want to know
When you played your heart out
You made me turn around


Oooohhh, right on


Wait, oh you froze in the night
You're late, there's a hole in the sky
No haste, no lesson, no lie
Got a taste that I can't deny


(Spare me the suspense)


And you wait till you know that it's time
You wait till you know that it's time
You wait till you know that it's time
You wait till you know that it's time
You say to me, set black fires, do you know?
You say to me, set black fires


Views: 101

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz82485 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ušetři mě napětí
Ušetři mě napětí
Nemám žádnou měnu, ale jsem poslán z nebe
Tak mě ušetři napětí
Jen mě ušetři napětí


Hej, dámo přízračná
Oh, Tolik doufám, že se snažíš
Jdeš pozdě, zlato víš, že je tvůj čas


Nenechám tě přisednout
Tak chladno ve stoupavé noci
Sama nemůžeš učinit odškodné
Ne, nenechám tě přisednout
Tak chladno ve stoupavé noci
Měli bychom tančit jako dvě zasraný dvojčata
Jen mě ušetři napětí


Je tam sedm starobylých zastaváren kolem cesty
Znám sedm stárnoucích otců, které bys mohla chtít znát


Ohh, přímo


Hej, dámo přízračná
Oh zlato nemohu popřít
Mám chuť, chuť, chuť a je čas


Nenechám tě přisednout
Tak chladno ve stoupavé noci
Sama nemůžeš učinit odškodné
Ne, nenechám tě přisednout
Tak chladno ve stoupavé noci
Už dost s tímhle zasraným pobouřením
Jen mě ušetři napětí


Je tam sedm starobylých zastaváren kolem cesty
Oh, Znám sedm stárnoucích otců, které bys mohla chtít znát
Když jsi hrála svým srdcem
Donutila jsi mě se otočit


Oh, přímo


Čekej, oh zmrzla jsi v noci
Jdeš pozdě, je díra v nebi
Žádný spěch, žádná lekce, žádná lež
Mám chuť, kterou nemohu popřít


(Ušetři mě napětí)


A počkáš, dokud nebudeš vědět, že je čas
Počkáš, dokud nebudeš vědět, že je čas
Počkáš, dokud nebudeš vědět, že je čas
Počkáš, dokud nebudeš vědět, že je čas
Řekla jsi mi, ať zapaluji černé ohně, víš to?
Řekla jsi mi, zapaluj černé ohně


Views: 100

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz61726(Currently displayed)
Add text here