Interpol - Specialist
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 127
Page views in the last 7 days: 9
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You make me lose my buttons, oh yeah, you make me spit
I don't like my clothes anymore
We're spending time and money, yeah, you're colder than yourself
Now we're moving, now we're taking control


You make me lose my buttons, oh yeah, you make me spit
I don't like my clothes anymore
You take me to New Orleans where you put me to the test
I know what my heart is for


You reach out for a blanket, I say, "Girl you've got something
I love how you wear it"
Now we're spending time and money, yeah, you're colder than yourself
Now we're moving, now we're taking control


Love will get you down


My love's a laboratory, I set all my pets free
So baby, you should sleep with me
I make trips to the bathroom, yeah, my friends all have true grit
I am speckled like a leopard


Put a lid on Shirley Temple, yeah, you make sleek kills
Yeah, you travel, you travel
You park me in your Buick, you sing songs into my lips
Well, I am speckled like a leopard, just like a leopard


Trust will get you down
I love the way you put me in the big house
I love the way you put me in the big house


If I get there early, will it be the right time?
Our heaven is just waiting so put your hand into mine
If I get too surly, will you take that in stride?
Our boat is just there waiting so put that little hand in mine


And speak when you're spoken of
Catch up on your sleep, girl
When you wear that body glove


You're acting on initiative
You're spelling out your love
You shouldn't be alone in there
You could be above ground


All I want is to be the very best for you
And all I want is to be the very best for you
Oh, this time, there'll be no life of crime
[Inaudible]


Circle around me now, baby, it'll be okay
'Cause we all go downtown sometimes
Somehow, baby, we'll beat this mess
It's the time, fuck the surface to meet the specialist


And time away from me will get you down
I love the way you put me in the big house
I love the way you put me in the big house


If I get there early, will it be the right time?
Our heaven is just waiting, so put that hand into mine
If I get too surly, will you take that in stride?
Our boat is just there waiting, so put that little hand in mine


And speak when you're spoken of
Catch up on your sleep
When you wear that body glove


You're acting on initiative
You're spelling out your love
You shouldn't be alone in there
You could be above ground


If you're frustrated then go
If you're frustrated then go


Honey bee, we should be through with this
Your packaged eyes, your vicious lips
You could be young but you're out of touch
If this love's been done then what's your rush?


I'm a specialist in hope and I'm registered to vote
Why don't you come into my barrio, we'll see if you can float
I'm a specialist in hope and I'm registered to vote
Why don't you come into my barrio, we'll see if you can float


Views: 130

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz35494 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nutíš mě ztratit mé knoflíky, oh jo, nutíš mě plivat
Už ani nemám rád svoje oblečení
Utrácíme čas a peníze, jo, jsi chladnější než ty sama
Teď se pohybujeme, teď přebíráme kontrolu


Nutíš mě ztratit mé knoflíky, oh jo, nutíš mě plivat
Už ani nemám rád svoje oblečení
Bereš mě do New Orleans, kde mě chceš otestovat
Vím pro co je mé srdce


Natahuješ se pro peřinu, říkám, "Holka, ty máš něco
Miluju jak to nosíš"
Utrácíme čas a peníze, jo, jsi chladnější než ty sama
Teď se pohybujeme, teď přebíráme kontrolu


Láska tě srazí dolů


Moje láska je laboratoř, osvobodil jsem všechny svoje mazlíčky
Tak zlato, měla bys se mnou spát
Dělám výlety do koupelny, yeah, moji přátelé mají všichni opravdovou kuráž
Jsem skvrnitý jako leopard


Dej víčko na Shirley Temple, yeah, elegantně zabíjíš
Yeah, cestuješ, cestuješ
Zaparkoval jsi mě ve svém Buicku, zpíváš písničky do mých rtů
No, jsem skvrnitý jako leopard, stejně jako leopard


Důvěra tě srazí dolů
Miluju způsob jakým mě dáváš do velkého domu
Miluju způsob jakým mě dáváš do velkého domu


Jestli se tam dostanu snadno, bude to ve správný čas?
Naše nebe jenom čeká, tak vlož svojí ruku do té mé
Když budu příliš nevrlý, vezmeš to do kroku?
Naše loď tamhle čeká, tak vlož tu malou ručku do té mé


A mluv, když jsi mluvena
Chyť svůj spánek, holka
Když nosíš tělovou rukavici


Hraješ na iniciativě
Hláskuješ svojí lásku
Neměla by jsi tam být sama
Mohla by jsi být nad zemí


Vše, co chci být je být, co nejlepší pro tebe
A vše, co chci je být, co nejlepší pro tebe
Oh, tentokrát, nebude tam žádný život zločinu


Kruž okolo mě, zlato, bude to dobré
Protože všichni musíme občas do downtownu
Nějak, zlato, zničíme tento nepořádek
Je čas, do prdele s povrchem, abysme potkali specialistu


A čas, který jsi ode mě tě srazí dolů
Miluju způsob jakým mě dáváš do velkého domu
Miluju způsob jakým mě dáváš do velkého domu


Jestli se tam dostanu snadno, bude to ve správný čas?
Naše nebe jenom čeká, tak vlož svojí ruku do té mé
Když budu příliš nevrlý, vezmeš to do kroku?
Naše loď tamhle čeká, tak vlož tu malou ručku do té mé


A mluv, když jsi mluvena
Chyť svůj spánek
Když nosíš tělovou rukavici


Hraješ na iniciativě
Hláskuješ svojí lásku
Neměla by jsi tam být sama
Mohla by jsi být nad zemí


Jestli jsi frustrovaná tak jdi
Jestli jsi frustrovaná tak jdi


Zlatíčko, měli bysme být skrz s tímhle
Tvoje zabalené oči, tvé zlé rty
Můžeš být mladá, ale ty jsi mimo dotek
Jestli tato láska je u konce, tak kam ten spěch?


Jsem specialista v naději a jsem registrovaný volit
Proč nepřijdeš do mé čtvrti, uvidíme jestli umíš plout
Jsem specialista v naději a jsem registrovaný volit
Proč nepřijdeš do mé čtvrti, uvidíme jestli umíš plout


Views: 108

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz60964(Currently displayed)
Add text here