Justin Bieber - CompanyWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 456
Views in last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Can we, we keep, keep each other company
Maybe we, can be, be each other's company
Oh company


Let's set each other's lonely nights
Be each other's paradise
Need a picture for my frame
Someone to share my ring
Tell me what you wanna drink
I tell you what I got in mind
Oh I don't know your name
But I feel like that's gonna change


You ain't gotta be my lover for you to call me baby
Never been around no press, ain't that serious


Can we, we keep, keep each other company
Maybe we, can be, be each other's company
Oh company


It ain't about the complications
I'm all about the elevation
We can keep it goin' up
Oh, don't miss out on us
Just wanna have a conversation
Forget about the obligations
Maybe we can stay in touch
Oh that ain't doin' too much


You ain't gotta be my lover for you to call me baby
Never been around no press, ain't that serious no


Can we, we keep, keep each other company
Maybe we, can be, be each other's company
Oh company
Can be, can be, be each other's company
Be each other's company
Just be each other's company
Be each others company


Can we, we keep, keep each other company
Maybe we, can be, be each other's company
Oh company


Views: 457

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz65648 (currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Můžeme, udržíme, udržíme si společnost
Možná bychom, mohli bychom, být tomu druhému společností, oh společností

Vydejme si navzájem osamělé noci
Být tomu druhému ráj
Potřebuju obrázek pro můj rám
Někoho s kým budu sdílet můj prsten
Říct mi co chceš pít
Já ti řeknu co mám na mysli
Oh Neznám tvoje jméno
Ale cítím že to se změní

Nepotřebuješ být moje milenka pro to aby si mi zavolala zlato
Nikdy kolem nebyl žádný tisk, není to důležité

Můžeme, udržíme, udržíme si společnost
Možná bychom, mohli bychom, být tomu druhému společností, oh společností

Není to o komplikacích
U mě je to všechno o nadmořské výšce
Můžeme to udržet
Oh, nenech si nás ujít
Jen chci mít konverzaci
Zapomeň na povinnosti
Možná můžeme zůstat v kontaktu
Oh, to není zas tak moc

Nepotřebuješ být moje milenka pro to aby si mi zavolala zlato
Nikdy kolem nebyl žádný tisk, to není důležité

Můžeme, udržíme, udržíme si společnost
Možná bychom, mohli bychom, být tomu druhému společností, oh společností
Mohli bychom, mohli bychom, být tomu druhému společností, být tomu druhému společností
Jen být tomu druhému společností
Být tomu druhému společností

Můžeme, udržíme, udržíme si společnost
Možná bychom, mohli bychom, být tomu druhému společností, oh společností


Views: 457

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz75499 (currently displayed)
Add text here