Karol Duchoň - V Dolinách
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186399
Page views in the last 7 days: 19
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


V dolinách -- kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva,
jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie,
V dolinách -- lesný med vonia viac ako tráva,
na svahoch túlia sa ovčie stáda,
V domoch pieseň znie.


V dolinách -- Človek sám svoju prírodu chráni.
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek.
V dolinách -- ľudia nemajú zamknuté brány.
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek.


Je to kraj kde prísne štíty hôr,
Teplo dolín múdro strážia,
Pokým slnka lúč zazvoní,
na jarné zvonce ovčích stád.
Je to kraj kde ráno vstáva skôr,
Kde sa drevo z hory tíško zváža,
Je to Slovensko čarovné hrdé,
Mám ho rád.


V dolinách -- kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva,
jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie.
V dolinách -- lesný med vonia viac ako tráva,
na svahoch túlia sa ovčie stáda,
V domoch pieseň znie.


V dolinách -- Človek sám svoju prírodu chráni.
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek.
V dolinách -- ľudia nemajú zamknuté brány,
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek.


Views: 470

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz32367 (Currently displayed)
Add text hereAll translations of this song were deleted or never existed.
All translations for this song: