La Roux - Colourless Colour
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 60
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You say it's coming
But I can't see it at all
You know me well
But I don't you at all
No I don't know you at all


It's always just on the horizon
So my hopes rise and fall
You know me well
But I don't know you at all
No I don't know you at all


[Chorus:] (2x)
Early nineties decor
It was a day for
We wanted to play
But we had nothing left to play for
Colourless Colour
Once in fashion
And soon to be seen


Been dreaming of blue skies
New horizons and sights for my eyes
The discovery of the unknown
IS something to tell the folks back home
I want to get away
To feel the sun on my skin
To feel it really sinking in


[Repeat Chorus:]


Early nineties decor
It was a day for
We wanted to play
But we had nothing left to play for
Colourless Colour
Once in fashion
And soon to be seen


Early nineties decor
It was a day for
We wanted to play
But we had nothing left to play for
Colourless Colour
Once in fashion
AND soon to be rediscovered


Views: 61

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz70023 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Říkáš, že se to blíží
Ale já to nějak nepozoruju
Ty mě znáš dobře
Ale já tebe vůbec
Ne, já o tobě vůbec nic nevím


Je to vždycky přímo na obzoru
Tak moje naděje stoupají a padají
Ty mě znáš dobře
Ale já tebe vůbec
Ne, já o tobě vůbec nic nevím


Refrén 2×
Dekorace z počátku devadesátých let
Byl to den
Kdy jsme si chtěli hrát
Ale už jsme neměli o co
Bezbarvá barva
Jednou byla v módě
A brzy jsi ji všude viděl


Snila jsem o modrém nebi
Nových obzorech a pohledech pro své oči
Prozkoumání neznámého
O tom, co říct lidem, co se vrátí domů
Chci jít pryč
Abych cítila slunce na kůži
Abych cítila, jak do mě ty paprsky pronikají


Opakovat refrén


Dekorace z počátku devadesátých let
Byl to den
Kdy jsme si chtěli hrát
Ale už jsme neměli o co
Bezbarvá barva
Jednou byla v módě
A brzy jsi ji všude viděl


Dekorace z počátku devadesátých let
Byl to den
Kdy jsme si chtěli hrát
Ale už jsme neměli o co
Bezbarvá barva
Jednou byla v módě
A brzy byla znovuobjevena


Views: 61

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz1041(Currently displayed)
Add text here