Lady Gaga - Perfect IllusionWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 125
Views in last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Tryin' to get control,
Pressure's takin' its toll
Stuck in the middle zone
I just want you alone
My guessing game is strong
Way too real to be wrong
Caught up in your show
Yeah, at least now I know

It wasn't love, it wasn't love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
Mistaken for love, it wasn't love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
You were a perfect illusion

I don't need eyes to see
I felt you touchin' me
High like amphetamine
Maybe you're just a dream
That's what it means to crush
Now that I'm wakin' up
I still feel the blow
But at least now I know

It wasn't love, it wasn't love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
Mistaken for love, it wasn't love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)

Where are you?
Cause I can't see you
"It was a perfect illusion"
But I feel you watchin' me
Dilated, falling free
In a modern ecstasy
Where are you?
Cause I can't see you
"It was a perfect illusion"
But I feel you watchin' me
But I feel you watchin' me
"Illusion"
But I feel you watchin' me
"Mistaken for love"
Where were you?
Cause I can't see you
But I feel you watchin' me
"Mistaken for love"
Dilated, falling free
In a modern ecstasy
"Mistaken for love"
In a modern ecstasy
In a modern ecstasy

I'm over the show
Yeah, at least now I know

It wasn't love, it wasn't love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
Mistaken for love, it wasn't love
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
You were a perfect illusion
It was a perfect illusion
It was a perfect illusion
Somewhere in all the confusion
It was a perfect illusion, illusion (illusion)

Where were you 'cause I can't see it
It was perfect illusion
But I feel you watchin' me breathe
Somewhere in all the confusion
Dilated, fallin' free
You were so perfect
In a modern ecstasy
You were a perfect illusion


Views: 125

Please log in to vote on the quality of the song

Added 11.9.2016
Edited: 11.9.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Snažím se získat kontrolu
Nátlak si vybírá svou daň
Zůstala jsem uprostřed
Jen chci, abys byl sám
Má hra hádání je silná
Až moc, abych se mýlila
Chycena v tvou show
Yeah, ale teď alespoň vím

Nebyla to láska, nebyla to láska
Byla to dokonalá iluze (Dokonalá iluze)
Chybně považována za lásku, nebyla to láska
Byla to dokonalá iluze (Dokonalá iluze)
Byl jsi dokonalá iluze

Nepotřebuji oči abych viděla
Cítila jsem tvé doteky
High jako amfetamin
Možná jsi jen sen
Tohle je to, co znamená narazit
Teď se probouzím
Pořád cítím tu ránu
Ale teď alespoň vím

Nebyla to láska, nebyla to láska
Byla to dokonalá iluze (Dokonalá iluze)
Nebyla to láska, nebyla to láska
Byla to dokonalá iluze (Dokonalá iluze)

Kde jsi?
Protože tě nevidím
(Byla to dokonalá iluze)
Ale cítím jak mne pozoruješ
V moderní extázi
Kde jsi?
Protože tě nevidím
(Byla to dokonalá iluze)
Ale cítím, jak mne pozoruješ
Ale cítím, jak mne pozoruješ
(Iluze)
Ale cítím, jak mne pozoruješ
(Chybně považována za lásku)
Kde jsi byl?
Protože nevidím
Ale cítím, jak mne pozoruješ
(Chybně považována za lásku)
Rozšířená, volným pádem
V moderní extázi
(Chybně považována za lásku)
V moderní extázi
V moderní extázi

Už jsem se přes tu show přenesla
Yeah, alespoň teď vím

Nebyla to láska, nebyla to láska
Byla to dokonalá iluze (Dokonalá iluze)
Chybně považována za lásku, nebyla to láska
Byla to dokonalá iluze (Dokonalá iluze)
Byl jsi dokonalá iluze
Byl jsi dokonalá iluze
Byla to dokonalá iluze
Někde ve všem tom zmatku
To byla dokonalá iluze, iluze (iluze)

Kde jsi byl, protože to nevím
Byla to dokonalá iluze
Ale cítím, jak mne pozoruješ dýchat
Někde ce všem tom zmatku
Rozšířená, volným pádem
Byl jsi tak perfektní
V moderní extázi
Byl jsi dokonalá iluze


Views: 125

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 11.9.2016
Edited: 11.9.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here