Led Zeppelin - Achilles Last Stand
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186363
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


It was an April morning when they told us we should go
As I turn to you, you smiled at me
How could we say no?


With all the fun to have, to live the dreams we always had
Oh, the songs to sing, when we at last return again


Sending off a glancing kiss, to those who claim they know
Below the streets that steam and hiss,
The devil's in his hole


Oh to sail away, To sandy lands and other days
Oh to touch the dream, Hides inside and never seen.


Into the sun the south the north, at last the birds have flown
The shackles of commitment fell, In pieces on the ground


Oh to ride the wind, To tread the air above the din
Oh to laugh aloud, Dancing as we fought the crowd


To seek the man whose pointing hand, The giant step unfolds
With guidance from the curving path, That churns up into stone


If one bell should ring, in celebration for a king
So fast the heart should beat, As proud the head with heavy feet.


Days went by when you and I, bathed in eternal summers glow
As far away and distant, Our mutual child did grow


Oh the sweet refrain, Soothes the soul and calms the pain
Oh Albion remains, sleeping now to rise again


Wandering & wandering, What place to rest the search
The mighty arms of Atlas, Hold the heavens from the earth


The mighty arms of Atlas, Hold the heavens from the earth
From the earth...


I know the way, know the way, know the way, know the way (X2)


Oh the mighty arms of Atlas, Hold the heavens from the earth.


Views: 442

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz53148 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Bylo to jednoho dubnového rána, kdy nám řekli, že bychom měli jít
Když jsem se na tebe otočil, usmála ses na mě
Jak bychom mohli říct ne?


Se vší zábavou, kterou jsme si užili, žít sny, jež jsme vždy měli
Zpívat písně, když se nakonec zase vrátíme


Posílají letmý polibek těm, kdo prohlašují, že je znají
Pod ulicemi, plnými páry a syčení
se ďábel skrývá ve své jámě


Ach, odpout pryč, blíž k písečným zemím a příštím dnům
Ach, dotknout se snu co se skrývá uvnitř nikým nespatřen


Ke slunci, na jih, na sever, ptáci konečně odletěli
Pouta závazků byla prolomena a na kusy padají na zem


Ach, prohánět se na větru, kráčet vzduchem nad vším rámusem
Ach, smát se nahlas, tančit při boji s davem


Hledat muže, který prstem ukazuje, odehrává se velký krok
Pod vedením křivolaké cesty, která se vlní a mění v kámen


Pokud jeden zvon bude znít k oslavě krále
Pak stejně rychle by mělo srdce bít, s pyšnou hlavou a těžkým krokem


Dny šly dál, když jsme se ty a já koupali ve věčné letní záři
A kdesi daleko vyrůstalo naše společné dítě


Ach, sladký refrén konejší duši a tiší bolest
Ach, Albion* zůstává, spí aby mohl znovu povstat


Putování a putování, na jakém místě si odpočinout od hledání
Mocné paže Atlase**, držte nebe dál od země


Mocné paže Atlase, držte nebe dál od země


Od země...


Já znám cestu, znám cestu, znám cestu....


Views: 448

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz44518(Currently displayed)
Add text here