Led Zeppelin - Carouselambra
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186196
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Sisters of the way-side bide their time in quiet peace,
Await their place within the ring of calm;
Still stand to turn in seconds of release,
Await the call they know may never come.
In times of lightness, no intruder dared upon
To jeopardize the course, upset the run;
And all was joy and hands were raised toward the sun
As love in the halls of plenty overrun.


Still in their bliss unchallenged mighty feast,
Unending dances shadowed on the day.
Within their walls, their daunting formless keep,
Preserved their joy and kept their doubts at bay.
Faceless legions stood in readiness to weep,
Just turn a coin, bring order to the fray;
And everything is soon no sooner thought than deed,
But no one seemed to question in anyway.


How keen the storied hunter´s eye prevails upon the land
To seek the unsuspecting and the weak;
And powerless the fabled sat, too smug to lift a hand
Toward the foe that threatened from the deep.
Who cares to dry the cheeks of those who saddened stand
Adrift upon a sea of futile speech?
And to fall to fate and make the ´status plan´
*** But no one there had heaven within their reach.
***Singin"...
Where was your word, where did you go?
Where was your helping, where was your bow? Bow.
Dull is the armour, cold is the day.
Hard was the journey, dark was the way. Way.
I heard the word; I couldn´t stay. Oh.
I couldn´t stand it another day, another day,
Another day, another day.


Touched by the timely coming,
Roused from the keeper´s sleep,
Release the grip, throw down the key.


Held now within the knowing,
Rest now within the peace.
Take of the fruit, but guard the seed.


They had to stay!


Held now within the knowing,
Rest now within the beat.
Take of the fruit, but guard the seed...
*** Take of the fruit, but guard the seed...


Views: 176

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37532 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sestry na cestě vyčkávají na svůj čas v tichém míru,
Čekají na své místo v kruhu klidu
Stále vyčkávají, aby se otočily během několika vteřin uvolnění
Očekávají, že signál možná nikdy nepříjde
V dobách lehkosti, se žádný vetřelec neodvážil
Ohrozit průběh, narušit chod
Všechno byla radost a ruce byly povzneseny ke slunci
Jako mnohokrát překročená láska v síni


Stále ve své blaženosti impozantní hostina
Nekonečné tance zastínily celý den
Ve zdech, je skličuje beztvará pevnost
Zachovali svou radost a udrželi pochyby v šachu
Neznámé legie zůstaly ochotě plakat
Stačí otočit minci, vznést řád do bitvy
A všechno se brzy, ne dříve, stane skutečností
Zdálo se, že nikdo nemá otázek


Když dychtivě proslavené lovecké oko se přimlouvá
k zemi
Usilovat o nic netušící a slabé
Bezmocní a proslulý seděli, moc domýšlivý aby zvedli ruku
Směrem k nepřítely, který hrozil z hlubin
Koho zajímá sušení tváří těch co zůstali
zarmouceni
Zmítaný na moři marnými řečmi?
Ustoupit osudu a udělat "životní plán"
Ale nikdo tam neměl nebe ve svém dosahu
Zpívám
Kde byla tvá slova, kam jsi šel?
Kde byla tvá pomoc, kde byl tvůj luk?Luk
Fádní je brnění, chladný je den
Tvrdá byla cesta, temná byla cesta.Cesta
Uslyšel jsem slovo, nemohu zůstat.Ach
Nemohu zůstat další den, další den
Další den, další den


Dotčen včasným příchodem
Probudil strážce ze spánku
Uvolnit sevření, zahodit klíč


Koná se v rámci vědění
Odpočívat v klidu
Sklidit ovoce, ale střežit semínko


Měli zůstat!


Koná se v rámci vědění
Odpočívat v rytmu
Sklidit ovoce, ale střežit semínko...
Sklidit ovoce, ale střežit semínko...


Views: 176

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz54264(Currently displayed)
Add text here