Lianne La Havas - Forget
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186178
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Waste all your time writing love songs, but you don't love me
All too familiar when it feels wrong
I think you're just lonely
Do you mind?
I found another new way to look at you
Use your time to pack away your every verse and every rhyme
Forget - all the words that let you break my heart
Forget - that I'm the person tearing you apart
Remember way back when you played me
I lost that hand
So please don't try serenade me
I am a one man band


Say goodbye
Don't need to hear you play
So many other ways to relax
So pack away your every verse and every rhyme
Forget - all the words that let you break my heart
Forget - that I'm the person tearing you apart
I think it's time for me to leave
I gave this piece of mind for free
So if you heed my sound advice, there is no need to tell you twice
There is no need to tell you twice
Forget - all the words that let you break my heart
Forget - that I'm the person tearing you apart
So if you heed my sound advice, there is no need to tell you twice


Views: 147

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz22393 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ztrácet všechen svůj čas psaním milostných písní,ale nemiluješ mě
Přijde mi známe to špatné
Myslím si,že jsi jen osamělý
Vadí?
Našla jsem další nový úhel pohledu na tebe
Použij svůj čas sbalit si tvůj každý verš a každý rým
Zapomeň-všechna slova,která mi zlomí srdce
Zapomeň- že jsem osoba,trhající tě odděleně
Pamatuj na cestě zpátky,když jsi si hrál se mnou
Ztratila jsem tu ruku.
Tak na mě prosím nezkoušej serenadu
Já jsem jeden muž kapely


Řekni sbohem
Nepotřebuji slyšet tě hrát
Hodně dalších způsobů jak relaxovat
Tak sbal si svůj každý verš a každý rým
Zapomeň-všechna slova,která mi zlomí srdce
Zapomeň-že jsem osoba,trhající tě odděleně
Myslím,že je na čase,abych šla
Dala jsem tento kus paměti zdarma
Jestli jsi pozorný,vůči mé radě,není třeba říkat jí dvakrát.
Není třeba jí říkat dvakrát.
Zapomeň-všechna slova,která mi zlomí srdce
Zapomeň-že jsem osoba,trhající tě odděleně
Jestli jsi pozorný,vůči mé radě,není třeba říkat jí dvakrát


Views: 147

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz52523(Currently displayed)
Add text here