Lil Dicky - Professional Rapper (Feat. Snoop Dogg)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186281
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Hello, how can I help you?
Hi, my name’s Dave Burd, I have an appointment today
It’s probably under 'Lil Dicky, ' actually
I’m a, I’m a rapper, so
Okay, and who are you here to see?
Uh, Snoop Dogg? Says here Snoop D-o-g-g
Oh, yeah. He’s right down the hall
First door to your right
Give him a knock and he should be right with you
Thanks. It’s uh, this door right here, right?
Mm-hmm, thank you
Grab a seat
Thanks I’m Dave very nice to meet
Dave, what it do? You can call me Dogg
Let me just check your sheet
No problem, sir, let me just say
I’m a big fan of the shit that y’all make
I can’t lie, I been thinking about this all day
All good, there’s a reason that we called, Dave
let me start with your background
Where you come from?
Sure, I was undergrad down there in Richmond
Before that
Oh, you talking bout my hometown?, yeah
I was born out of Philly grew up in a little silly old town called Cheltenham
It was in the suburbs, upper-middle wealth around
So real shit you ain’t never had to struggle for much
I wouldn’t say it like that, we just had a different kind of trap
Elaborate
Well I ain’t never had a tool, but I had to be the man at school
Like I was doing shit I had to do so when I finished undergrad
I’m cool and I can get whatever job I wanted
But the job you wanted wasn’t all that bumping
Yeah, and I saw it quick all the flaws that be coming when you grow up like that
Know you been racing them rats, you ain’t been making them raps
Boo hoo what a hardship
How you paid to get the rap shit started?
Man, my Bar Mitzvah money
But don’t diss me buddy, I wasn’t one of them younguns up on the block who had nothing to lose
I must’ve wanted this a lot, I had something to choose
Look at that, I can say there’s something to prove up in your ass
Yeah, I guess
That’s enough of the past, what makes you want to do rap?
Oh my god, it’s the best
Bitches let me draw up on their breasts
Literally I can reinvent myself
I get a forum to project myself
It’s never boring, every morning I wake up and try to best myself
I never got to be suppressed or stealthy to express myself
It’s kinda healthy
Cool, now let me put you through a couple hypothetical's
Sure
In a club and a couple niggas threaten you
Uh, I wouldn’t do shit
And I don’t even get what that got to do with this?
Shut the fuck up, rap's like life
If you wanna do this, then you won’t get far acting like a little bitch
Nah, that’s my niche!
Don’t get offended by this, but that’s the market y’all missed
That’s the target I’ll hit
And that’s the heart of my pitch
I wanna do this whole thing different
What the fuck you mean you wanna do the whole thing different?
Uh, you know, I-I think, like, you know
Traditionally people have been doing the job the same kind of way for a long time
But traditionally speaking, this shit works, right?
Nah, like, I get that, but I-I just think that, you know
You don’t know if it could be working even better
And I think you should look at me as an opportunity to find that out
So what are your biggest strengths?
Well my flow is crazy, I can switch that amazing
For example, I can be like ain’t nobody fucking with Lil Dicky
When he get up on that shit and spit it sick and ridiculous
Ripping this shit like it’s never been did and the rhythm is never predictable
Cause I can switch it, deliver this shit to whatever cadence you bitches prefer
Alright, alright, I get it
Top of that, lyrically I’m pretty damn clever (go)
Got a long bottom bitch, called a hoe Neville (whoa)
And I blow it from the jump, Derrick Rose knee (oh)
You can say I’m pretty smart how I know better
And y’all been winning like Pistorius, it’s no feat
Bro, I can go on and on
I’m taking over and they mad like father-in-laws
Okay enough of the punchline, that ain’t showing me you different from the other guys
Well I don’t know if they can run it like that
But ain’t nobody else doing funny type rap
What’s that?
Well I can t


Views: 333

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz76669 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


(Sekretářka)
Dobrý den, jak vám mohu pomoci?
(Lil Dicky) Ahoj, jmenuji se Dave Burda, mám tu dnes schůzku
Je to pravděpodobně pod "Lil Dicky"
Já ... já jsem rapper, takže
(Sekretářka) Dobře, a kvůli komu tu jsi?
(Lil Dicky) Snoop Dogg? Píše se Snoop D-o-g-g
(Sekretářka) Jo, jo. Rovně po chodbě
První dveře vpravo.
Zaklep a měl by tam být
(Snoop Dogg) Sedej
(Lil Dicky) Děkuji, jsem Dave, velmi mě těší
(Snoop Dogg) Dave, co děláš? Můžeš mi říkat Dogg
Nech mě jen zkontrolovat list
(LD) Žádný problém, pane, dovolte mi jen říct
Jsem velkým fanouškem těch sraček co děláte
Nemůžu lhát, celý den jsem o tom přemýšlel
(SD) Všechno je dobré,to je důvod, proč jsme zavolali, Dave
dovolte mi začít s vaším životopisem
Odkud jsi přišel?
(LD) Jistě, žiju tady v Richmondu
(SD) Před tím
(LD) Ach, mluvíš o mém rodném městě? (Yeah)
Narodil jsem se z Philly vyrostl v trochu hloupém starém městě Cheltenham
Bylo to na předměstí, kolem středního bohatství
(SD) Takže opravdové hovno, pro které nikdy nemusíte moc bojovat
(LD) Neřekl bych to tak, měli jsme jiný druh pasti
Propracovaný
No, nikdy jsem nedržel nářadí, ale musel jsem být ve škole
Stejně jako já dělám hovno, musel jsem to dělat, když jsem dokončil vysokou
Jsem v pohodě a já mohu získat práci, kterou chci
(SD) Ale práce, kterou jste chtěli, nebylo to všechno, co narazilo
(LD) Jo, a viděl jsem rychle všechny chyby, které přicházejí, když takhle vyrostete
Víte, že jste je potkali, ty neděláte
(SD) Boo hoo, to je těžké
Jak jsi zaplatil, abys začal s tím sračkovým rappem?
(LD) Chlape, mé peníze z Bar Mitzvah
Ale nevyhazuj mě kámo, nebyl jsem jeden z těch mladých z bloku, co nemají co ztratit
Musel jsem chtít hodně, měl jsem na výběr
(SD) Podívej se na to, můžu říct že v tvým zadku je toho hodně k dokázání
(LD) Jo, myslím
(SD) To je dost minulosti, proč chceš dělat rap?
(LD) Ach bože, je to nejlepší
Děvky mě nechali abych jim podepsal prsa
Doslovně se mohu znovu objevit
Získávám fórum, abych se projevil
Nikdy se nenudím, každé ráno se probudím a snažím se vydat ze sebe to nejlepší
Nikdy jsem nemusel být potlačován nebo utajený, abych se vyjádřil
Je to trochu zdravý
(SD) Super, dovolte mi, abych vám dal pár hypotetických otázek
(LD) Tak určitě
(SD) V klubu tě ohrožuje pár negrů
(LD) Uh, neudělal bych ani hovno
A ani nevím co s tím mám co dělat?
(SD) Zavři hubu doprdele, rap je jako život
Pokud to chceš udělat, nesmíš se chovat jako malá děvka
(LD) Ne, to je moje imidž!
Nenech se tím urazit, ale to je trh, který vám chyběl
To je cíl, kterého dosáhnu
A to je srdce mého hřiště
Chci udělat celou tuhle věc jinak
(SD) Co tím kurva myslíš, že chceš dělat celou věc jinak?
(LD) Uh, ty víš, já...já myslím, jako, ty víš
Tradičně si lidé dělají práci stejnou cestou po dlouhou dobu stejně
(SD) Ale tradičně řečeno, tohle hovno funguje, ne?
(LD) Ne, mám to, ale já...já prostě myslím, víte
Nevíte, jestli by to mohlo fungovat ještě lépe
A myslím, že byste se na mě měl podívat jako na příležitost to zjistit
(SD) Takže, jaké jsou vaše největší přednosti?
(LD) No moje flow je šílená, mohu změnit to úžasný
Například, mohu být, jako by nebyl nikdo kurva s Lil Dicky
Když se na to postaví a plivne to špatně a směšně
Zrušení tohoto hovna, jako by nikdy nebylo, a rytmus není nikdy předvídatelný
Protože to mohu přepnout, doručit tyhle hovno na jakoukoliv kadenci, kterou vám děvky preferují
Dobře, dobře, chápu to
Nejdůležitější je to, že jsem docela zatraceně chytrý (jdi)
Mám dlouhou děvku, nazývanou hoe Neville (whoa)
A já vyhodím ze skoku, koleno Derricka Rose (oh)
Můžete říct, že jsem docela chytrý, jak znám lepší
A tys vyhrál jako Pistorius, to není žádný výkon
Brácho, můžu jít dál a dál
Já končím a oni šílí jako tchán
(SD) Okej konec urážek, tohle mi neukáže že jsi jiný než ostatní
(LD) No já nevím, jestli dokážou takhle běžet
Ale nikdo jiný dělá zábavný typ rapu
(SD) Co to je?
(LD) No, mohu


Views: 333

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz94548(Currently displayed)
Add text here