Little Mix - End Of Time A Cappella
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186184
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Come take my hand
I won't let you go
I'll be your friend
I will love you so deeply
I will be the one to kiss you at night
I will love you until the end of time


I will be your baby
Promise not to let you go
Love you like crazy
Say you'll never let me go [Repeat X4]


Take you away from here
There's nothing between us but space and time
I'll be your own little star
I'll be shining your world
In your own little universe
I'll be your girl


Come take my hand
I won't let you go
I'll be your friend
I will love you so deeply
I will be the one to kiss you at night
I will love you until the end of time


I will be your baby
Promise not to let you go
Love you like crazy
Say you'll never let me go [Repeat X4]


Baby, come on
Get up on this
Show me that you really want it
I wanna be the only one to love you baby lets go
Baby lets go (Let's go)


I wanna provide
This loving that you're giving
I ain't frontin' on this love
Can you you let me love you from your head to toe
Baby lets go


Boy come to me
Let me turn your rain into sun
You don't have to worry
I Promise I'll set your heart free
Let my love run to your soul
You go
I Go
We Go
That's all she wrote


Views: 234

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz51063 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Pojď, vezmi mě za ruku
Nenechám tě jít
Budu tvůj přítel
Budu tě milovat tak hluboce
Budu ta jediná, která tě políbí na dobrou noc
Budu tě milovat až do konce času


Budu tvoje baby
Slíbím, že tě nenechám odejít
Budu tě milovat jako blázen
Řekni, že mě nenecháš odejít (opakovat 4x)


Vzít tě pryč odtud
Není tu mezi námi nic, ale vesmír a čas
Budu tvoje vlastní malá hvězda
Budu osvětlovat tvůj svět
Ve tvém vlastním malém vesmíru
Budu tvoje holka


Pojď, vezmi mě za ruku
Nenechám tě jít
Budu tvůj přítel
Budu tě milovat tak hluboce
Budu ta jediná, která tě políbí na dobrou noc
Budu tě milovat až do konce času


Budu tvoje baby
Slíbím, že tě nenechám odejít
Budu tě milovat jako blázen
Řekni, že mě nenecháš odejít (opakovat 4x)


Baby, pojď
Vstaň na to
Ukaž mi, že to opravdu chceš
Chci být ta jediná, která tě miluje baby, pojď
Baby pojď (pojď)


Chci zajistit
Tahle láska, kterou dáváš
Nejsem proti této lásce
Můžeš mě nechat tě milovat od tvé hlavy až po palec(u nohy)
Baby pojď


Kluku, pojď ke mě
Nech mě přeměnit tvůj déšť na slunce
Nemusíš se starat
Slibuji, osvobodím tvé srdce
Nech mou lásku proniknout do tvé duše
Ty jdeš
Já jdu
My jdeme
To je vše co ona napsala


Views: 233

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz45254(Currently displayed)
Add text here