Lp - Coming Home
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 56
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


When I look back I guess I only remember
The good and sometimes the bad
I hadn't seen you in a while
Thought maybe you went off and had a child
I was hoping I'd see you again


We were best friends I told you everything
I changed your life and you changed mine
Now I'm driving down our street and memories flying back at me
I think of your face I smile


Oh Lord, it's hard sometimes
I don't know where I'm going
Oh Lord, it's hard sometimes
I hope I know where I've been


The kids are playing football in the snow
Man, it sure feels like home
And my man, he's playing on his horn
Man, I love to hear it blow


Views: 57

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz3309 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Když se ohlédnu, hádám, že jen vzpomínám
To dobré a někdy to špatné
Chvilku jsem tě neviděla
Myslela si, žes odešel a měl dítě
Doufala jsem, že tě znovu uvidím


Byli jsme nejlepší přátelé, řekla jsem ti všechno
Změnila jsem ti život a ty jsi změnil můj
Teď jedu naší ulicí a myšlenky
na mě létají
Myslím na tvou tvář, usmívám se


Oh Pane, někdy je to těžké
Nevím, kam jdu
Oh Pane, někdy je to těžké
Doufám, že vím, kde jsem byla


Děti hrají fotbal ve sněhu
Člověče, jistě se cítím jako doma
A můj chlap, on hraje na svůj roh
Člověče, miluju slyšet to, jak se ozývá


Views: 56

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz32516(Currently displayed)
Add text here