Madilyn Bailey - Diamonds (Rihanna Cover)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186172
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond


Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
You and I, you and I
We're like diamonds in the sky


You're a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I'm alive
We're like diamonds in the sky


I knew that we'd become one right away
Oh, right away
At first sight I felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes


So shine bright, tonight you and I
We're beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We're beautiful like diamonds in the sky


Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond
We're beautiful like diamonds in the sky


Palms rise to the universe
As we moonshine and molly
Feel the warmth, we'll never die
We're like diamonds in the sky


You're a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I'm alive
We're like diamonds in the sky


At first sight I felt the energy of sun rays
And I saw the life inside your eyes


So shine bright, tonight you and I
We're beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We're beautiful like diamonds in the sky


We're beautiful like diamonds in the sky
So shine bright tonight
We're beautiful like diamonds in the sky


Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond


Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We're beautiful like diamonds in the sky...


Views: 70

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz7419 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Zař jasně jako diamant
Zař jasně jako diamant


Najdi světlo v krásném moři
Rozhodla jsem se být šťastný
Ty a já, ty a já
Jsme jako diamanty na obloze


Jsi padající hvězda, kterou vidím
Vize extáze
Když mě držíš, jsem naživu
Jsme jako diamanty na obloze


Věděla jsem, že jednou zmizíme
Zmizíme
Na první stránce jsem cítil energii slunečních paprsků
Viděla jsem život ve tvých očích


Tak zař jasně, dneska v noci, ty a já
Jsme krásní jako diamanty na obloze
Z očí do očí, tak živí
Jsme krásní jako diamanty na obloze


Zař jasně jako diamant
Zař jasně jako diamant
Zářící jasně jako diamant
Jsme krásní jako diamanty na obloze


Palmy rostou k vesmíru
Jako my, měsíční svit a
Pociť teplo, nikdy nezemřeme
Jsme jako diamanty na obloze


Jsi padající hvězda, kterou vidím
Vize extáze
Když mě držíš, jsem naživu
Jsme jako diamanty na obloze


Na první pohled jsem cítila energii slunečních paprsků
Viděla jsem život ve tvých očích


Tak zař jasně, dneska v noci, ty a já
Jsme krásní jako diamanty na obloze
Z očí do očí, tak živí
Jsme krásní jako diamanty na obloze


Jsme krásní jako diamanty na obloze
Zař jasně jako diamant
Jsme krásní jako diamanty na obloze


Zař jasně jako diamant
Zař jasně jako diamant
Zářící jasně jako diamant


Zař jasně jako diamant
Zař jasně jako diamant
Jsme krásní jako diamanty na obloze...


Views: 70

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz61679(Currently displayed)
Add text here