Mads Langer - Fact Fiction
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 55
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Imagine a world without me - say you're falling apart
Let's pretend you've missed me for a while
Wouldn't you say you were lonely and love was breaking your heart?
Put on your Sunday best and fake a smile


I dream of dreaming dreams of her - in twilight she's a constant blur
The picture is clear and I'm still fact she's fiction


Remember the night you were with me - fell asleep by my side
Strangers together - your hand in mind
How come we never came closer when all the stars were aligned?
I thought we had a moment


I dream of dreaming dreams of her - in twilight she's a constant blur
The picture is clear and I'm still fact she's fiction
I seem to miss the missing part she's still my favorite work of art
The picture is clear and I'm still fact she's fiction


Nothing has changed cause I'm still fact - she's fiction
Or I may be imperfectly formed in this contradiction


I dream of dreaming dreams of her - in twilight she's a constant blur
The picture is clear cause I'm still fact she's fiction


I fell in love with her longing - let's just say that she never found out
Who it was she never found in me


Views: 56

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz47424 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Představ si svět beze mě - řekni, že se sesypáváš
Pojďme předstírat, že jsem ti chvíli chyběl
Neřekla bys, že jsi byla osamělá a láska ti láme srdce?
Obleč si svoje nejlepší oblečení a falešný úsměv


Sním o snění jejích snů - při stmívání je z ní stálá skvrna
Její obrys je jasný a já si pořád myslím, že není skutečná


Vzpomeň si na tu noc, kdy jsi byla se mnou - a usnula po mém boku
Cizinci pospolu - tvá ruka v mojí
Jak dojít, nikdy jsme si nebyli blíž než když nad námi zářily hvězdy
Myslel jsem, že je to náš okamžik


Sním o snění jejích snů - při stmívání je z ní stálá skvrna
Její obrys je jasný a já si pořád myslím, že není skutečná


Nic se nezměnilo, protože já jsem stále skutečný - a ona neskutečná


Sním o snění jejích snů - při stmívání je z ní stálá skvrna
Její obrys je jasný, protože já jsem stále skutečný a ona neskutečná


Zamiloval jsem se do její touhy - řekněme, že na to nikdy nepřišla
Nikdy nepřišla na to, kdo ji miloval


Views: 56

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz9144(Currently displayed)
Add text here