Mads Langer - Helpless
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 72
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


My flawless shadow is haunting me
It chases me all the way up to the hill with the lilac trees
I look down from the hill and I see a silver lake
And imagine that this is the last time my heart breaks


Cause I am helpless without you
And you won't help me if I don't forgive and face the truth


The sky is black and I am blue
The stars are whispering that I'm ready to break on through
But it's hard to forgive the pirate hearts
Of all people who've tried to tear me apart


And I am helpless without you
And you won't help me if I don't forgive and face the truth


It's funny how things can last forever in a moment of love
And it's sad how moments can vanish into the thin air above


Cause I am helpless without you
And you won't help me if I don't forgive and face the truth


Views: 72

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz13452 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Můj bezchybný stín mě pronásleduje
žene mě všemi na kopec s šeříkovými stromy
Koukám se dolů z toho kopce a vidím stříbrné jezero
A představuji si, že tohle je naposled, kdy je mé srdce zlomené


protože bez tebe jsem beznadějný
a ty mi nepomůžeš, pokud neodpustím a nepostavím se pravdě


Obloha je černá a já smutný
Hvězdy šeptají, že jsem připraven prolomit se zkrz
Ale je těžké odpustit pirátským srdcím
těch všech lidí, kteří se mě snažili roztrhat


A já jsem bez tebe beznadějný
a ty mi nepomůžeš, pokud neodpustím a nepostavím se pravdě


Je vtipný, jak věci můžou trvat věčně v momentu lásky
A je smutné jak tyto momenty mohou zmizet v řídkém vzduchu nahoře


protože bez tebe jsem beznadějný
a ty mi nepomůžeš, pokud neodpustím a nepostavím se pravdě


Views: 73

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz11272(Currently displayed)
Add text here