Mads Langer - House Of Life
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 60
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You entered House of Life in the city of passion
I asked you if you wanted me to hold your bag
”Yes please” you said


While looking in my eyes you sent me into the skies


We’d never met but yet you invited me
For a glass of wine and a conversation about life and time
In the cab I touched your hand
And from that moment I seemed to understand


That you – you opened up my eyes
You made me see the day from a whole new perspective
I wonder where I used to stay


We didn’t sleep that night
Anna said ”goodnight sleep tight and don’t let the bedbugs bite” I was never in doubt – everything happened so naturally I used to get a mental block but you made me crawl out from under a rock


And you – you opened up my eyes
You made me see the day from a whole new perspective
I got carried away


I wonder if living from day to day should turn into weeks, months, years I just say: ”wonder if..?”


You – you opened up my eyes
You made me see the day from a whole new perspective
Thank you is all I have to say


Views: 61

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz51030 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vstoupila jsi do domu mého života ve městě vášně,
zeptal jsem se, jestli nechceš podržet tašku.
Ano, prosím - řekla jsi.


Zatímco jsi se mi dívala do očí, byl jsem v nebi.


Nikdy jsme se nesetkali, ale už jsi mě pozvala
na sklenku vína a k rozhovoru o životě a času.
V taxíku jsem se dotkl tvé ruky
a od té chvíli se zdálo, že rozumím.


To ty - ty jsi mi otevřela oči.
Donutila jsi mě vidět den úplně jinak.
Zajímalo by mě, kde jsem pobýval.


Nespali jsme tu noc,
Anna řekla: 'Dobrou noc, ať tě blešky štípou celou noc, spi sladce.'
Nikdy jsem nebyl na pochybách, všechno se stalo tak přirozeně.
Míval jsem psychický blok, ale ty jsi mě vytáhla z pod skály.


A ty - ty jsi otevřela mé oči.
Donutila jsi mě vidět den úplně jinak.
Byl jsem unesen.


Zajímalo by mě, zda žití ze dne na den by se mohlo změnit v týdny, měsíce, roky ...
Jen si říkám: 'Jestlipak....?'


A ty - ty jsi otevřela mé oči.
Donutila jsi mě vidět den úplně jinak.
Děkuji ti je vše, co musím říct.


Views: 61

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz42417(Currently displayed)
Add text here