Maisie Peters - Place We Were Made
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186176
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Saturday night, living the dream
Ordering drinks with your brother's ID
Pretending we like someone's girlfriends band
Put on our boots, carry our heels
Stumbling home over the field
Gin from a bottle stolen from her dad


You smoke to choke the feeling
'Til the walls don't meet the ceiling
All we talk about is leaving


All that I know is
No matter how far away
This is the place we were made
I know every streetlight
And maybe the colours will fade
This is the place we were made
By the late nights and fires on the beach
Made by the small town secrets we'd keep
All that I know is
No matter how far away
This is the place we were made


Painting our face, straighten my hair
Wait for the bus, take us somewhere
Anywhere, as far away from home
We're playing poker down in a shed
Talking about boys, now we call ex
Freezing cold and we don't even know


You smoke to choke the feeling
'Til the walls don't meet the ceiling
All we talk about is leaving


All that I know is
No matter how far away
This is the place we were made
I know every streetlight
And maybe the colours will fade
This is the place we were made
By the late nights and fires on the beach
Made by the small town secrets we'd keep
All that I know is
No matter how far away
This is the place we were made


All that I know is
No matter how far away
This is the place we were made
I know every streetlight
And maybe the colours will fade
This is the place we were made
By the late nights and the fires on the beach
Made by the small town secrets we'd keep
All that I know is
No matter how far away
This is the place we were made


Views: 267

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz24185 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sobotní noc, žijeme sen
Objednáváme si pití s občankou tvého bratra
Předstíráme, že jsme přítelkyně nějaké skupiny
Sundáváme si boty, neseme naše podpatky
Míříme domů přes pole
Gin ukradena z lahve jejího táta


Kouříš, abys chytil ten pocit
Dokud budou zdi, nepotřebujeme strop
Mluvíme o tomhle žití


A já vím, že
Bez ohledu na to, jak daleko je pryč
Tohle je místo, které jsme vytvořili
Znám každé pouliční osvětlení
A možná že barvy vyblednou
Tohle je místo, které jsme vytvořili
Pozdními nocmi a ohni na pláži
Vytvořili malé město, tajemství, které jsme udrželi
A já vím, že
Bez ohledu na to, jak daleko je pryč
Tohle je místo, které jsme vytvořili


Pomalovávání našich obličejů, česání vlasů
Čekali na bus, někdo nás vzal
Všude, tak daleko od domova
Hráli jsme poker dole v kůlně
Mluvili o klucích, kterým teď říkáme ex
Štiplavý chlad a my neměli tušení


Kouříte, abyste udusili ten pocit
Dokud jsou zdi, nepotřebujeme strop
Mluvíme o odchodu


A já vím, že
Bez ohledu na to, jak daleko je pryč
Tohle místo jsme vytvořili
Znám každé pouliční světlo
A možná že barvy vyblednou
Tohle je místo, které jsme vytvořili
Dlouhými nocmi a ohni na pláži
Vytvořili malé město, tajemství, které jsme udrželi


A já vím, že
Bez ohledu na to, jak daleko je pryč
Tohle je místo, které jsme vytvořili
Znám každé pouliční světlo
A možná že barvy budou bledé
Tohle je místo, které jsme vytvořili
Pozdními nocmi, ohni na pláži
Vytvořili malé město, tajemství, které jsme udrželi
A já vím, že
Bez ohledu na to, jak daleko je pryč
Tohle je místo, které jsme vytvořili


Views: 260

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz30146(Currently displayed)
Add text here