Manchester Orchestra - Simple Math
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 185971
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Hunter eyes
I'm lost and hardly noticed, slight goodbye
I want to rip your lips off in my mouth
And even in my greatest moment doubt
The line between deceit and right now


Simple math, it's how our bodies even got here
Sinful math, the ebb and flow to multiply
What if I was wrong and no one cared to mention
What if it was true and all we thought was right was wrong?
Simple math, the truth cannot be fractioned
Either way...


I imply to mitigate the guilt, we could align
A perfectly constructed alibi
To hush the violent guilt that eats and never dies
In actual blame, they call me once the dark divide


Simple math, it's why our bodies even lay here
Sinful math, the truth cannot be fashioned
What if you were crazy, would we have to listen then?
What if we've been trying to get to where we’ve always been?
What if I was wrong, and started trying to fix it?
What if you believed me? Everything is brilliant


Oh, oh, oh


What if I’ve been trying to get to where I’ve always been?
What if we’ve been trying to get to where we’ve always been?
Simple math, believe me, all is brilliant
What if we've been trying to kill the noise and silence?


What if I was wrong and you had never questioned it?
What if it was true, that all we thought was right, was wrong?
Simple math, the truth cannot be fractioned
I imply I've got to get it back then


Oh, oh, oh


Views: 117

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz70689 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Oči lovce
Jsem ztracen a sotva si všímám trpkého "sbohem".
Chtěl bych, aby tvé rty proniknuly těmi mými.
A pokaždé v té velké chvíli zapochybuji.
Ta čára mezi klamem a skutečností...


Jednoduché počty,to je způsob, jak se tam naše těla vždycky ocitnou.
Hříšný počty, odliv následovaný mnohonásobným přílivem.
Co když jsem byl zlý a nikdo si toho nevšiml ?
Co když to byla pravda a všechno co jsme si mysleli, že bylo špatné, bylo správné?
Jednoduchý počty, pravdu nelze dělit...


Převzal jsem na sebe část viny za to, že jsme nemohli být spolu.
Dokonale sestavené alibi.
Násilím umlčet pocit viny, který nás užírá a nikdy nezemře.
V současném obviňování, jednou mi zavolá a temnota se rozestoupí.


Jednoduché počty,to je důvod, proč tady naše těla ještě leží.
Hříšné počty, pravda nemůže být v módě.
Co kdyby ses zblázdnila, měli bychom tě potom ještě poslouchat?


Oh, oh, oh


Co když jsme se zkoušeli dostat někam, kde jsme vždycky byli?
Co když jsem byl zlý a začal se snažit s tím něco udělat?
Co když jsi mi věřila?
Všechno je v bezchybné.
Co když jsme se snažili dostat někam, kde jsme vždycky byli?
Co když jsem byl zlý a začal se snažit s tím něco udělat?
Jednoduchý počty, věřmi, všechno je fajn.
Co když jsme zkoušeli zabít ten zvuk i ticho?


Co když jsem byl zlej a ty ses na to nikdy nezeptala?
Co když to byla pravda a všechno co jsme si mysleli, že bylo špatné, bylo správné?
Jednoduché počty,pravda nemůže být v módě.
Tímto naznačuju, že bych chtěl, aby se to všechno vrátilo zpátky...


Oh, oh, oh


Views: 117

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz67682(Currently displayed)
Add text here