Mark Ronson - Anywhere In The World Feat. Katy B
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186224
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Come with me, come with me,
I found a new movement,
Get everybody out on the street


On the street, on the street
I found a new rhythm
To move our bodies to, to the beat


As we move our feet in unison
Kicking up the rain or the sand in the sun
It gives my heart that feeling
Could be anywhere


Anywhere in the world
(Moving like this, feeling like this)
Anywhere in the world
(No matter where you are)


We could be anywhere in the world
(Moving like this, feeling like this)
Anywhere in the world
(No matter where you are)


Moving like this, feeling like this
No matter where you are


Follow me, follow me
To the river where on these streets
You can discover every part of me


Parts of me, part of me
Many memories make a story
Come on make another one with me


Yes we clap our hands along with the drum
Sync'ing with the pattern like we're all part of one
It gives my heart that good, good feeling
Could be anywhere


Anywhere in the world
(Moving like this, feeling like this)
Anywhere in the world
(No matter where you are)


We could be anywhere in the world
(Moving like this, feeling like this)
Anywhere in the world
(No matter where you are)


Moving like this, feeling like this
No matter where you are


Follow me
Down, down to the river
The sunset's golden
The water seems silver


Follow me
Down, down to the river
We could be anywhere in the world
But we're together


Anywhere in the world
(Moving like this, feeling like this)
Anywhere in the world
(No matter where you are)


We could be anywhere in the world
(Moving like this, feeling like this)
Anywhere in the world
(No matter where you are)


Moving like this, feeling like this
(Anywhere in the world)
No matter where you are


Views: 295

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz82324 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Pojď se mnou, pojď se mnou,
Našla jsem nový směr
Vyžeň všechny na ulici


Na ulici, na ulici
Jsem našla nový rytmus
Podle kterého budeme hýbat našimi těly do zvuku bubnů


Jak se pohybujeme, naše chodidla jsou v souladu
Nakopávat déšť nebo písek na slunci
Dává mi to ten dobrý pocit
Může být kdekoliv


Kdekoli na světě
(Pohybovat se takhle, cítit to takhle)
Kdekoli na světě
(Nezáleží na tom, kde zrovna jsi)


Můžeme být kdekoli na světě
(Pohybovat se takhle, cítit to takhle)
Kdekoli na světě
(Nezáleží na tom, kde zrovna jsi)


Pohybovat se takhle, cítit to takhle
Nezáleží na tom, kde zrovna jsi


Pojď za mnou, pojď za mnou
K řece, kde na těchto ulicích
Můžeš prozkoumat každou část mě


Části mě, části mě
Plno vzpomínek vytvoří příběh
Tak pojď a vytvoř další se mnou


Ano, tleskáme do rytmu bubnů
Jsme jako jeden člověk
Dává mi to dobrý pocit, dobrý pocit
Může být kdekoliv


Kdekoli na světě
(Pohybovat se takhle, cítit to takhle)
Kdekoli na světě
(Nezáleží na tom, kde zrovna jsi)


Můžeme být kdekoli na světě
(Pohybovat se takhle, cítit to takhle)
Kdekoli na světě
(Nezáleží na tom, kde zrovna jsi)


Pohybovat se takhle, cítit to takhle
Nezáleží na tom, kde zrovna jsi


Pojď za mnou
Dolů, dolů k řece
Západ slunce se zlatí
Voda je jako stříbro


Pojď za mnou
Dolů, dolů k řece
Můžeme být kdekoli na světě
Ale i tak jsme spolu


Kdekoli na světě
(Pohybovat se takhle, cítit to takhle)
Kdekoli na světě
(Nezáleží na tom, kde zrovna jsi)


Můžeme být kdekoli na světě
(Pohybovat se takhle, cítit to takhle)
Kdekoli na světě
(Nezáleží na tom, kde zrovna jsi)


Pohybovat se takhle, cítit to takhle
(Kdekoli na světě)
Nezáleží na tom, kde zrovna jsi


Views: 302

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz84028(Currently displayed)
Add text here