Mark Ronson - Bang Bang Bang (Feat. Mndr Q Tip)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186185
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Un, deux, trios (turn it up a little bit more)
Bang, bang, bang


Feathers, I'm plucking feathers
One by one, by one
No more sky larking, around my head
Your information
But there's no hiding, behind moulting feathers


On the plane, on my brain, about to do the show
40k contract, take it out the do'
Dice, symbolise my life, roll 'em on the flo'
From your grubby hands, as you hand the grand stand
You live a shitty life, we live a bon, bon vie
Hotter than the book, while we watch the tv
Think you got us fooled, ooh never again
First time, shame on me, second time, your time will end


No way, bang you're dead dead, here's your silhouette
Je te plumerai la, tete
Je te plumerai la, tete
Bang you're dead dead, alouette, here's your silhouette
Je te plumerai la, tete
Je te plumerai la, tete


No way, no, (the clock) it's ticking forward
No way, (it's just) a cruel, cruel world


Cruel world is fittin', they got us all hittin'
With late night divisions, and lab app decisions
But based with decisions, to fight a fricasse
And you've clearly decided, on how to handle me
Difficile, immbocile, is it fake, is it real
Are we dying on our feet, are we trying in our sleep
There's a rumour goin' 'round, 'bout the suits runnin' town
If you look into the sky, them birds fly high, high, high


Numbers, you got that number
You're larking outwards, and don't see the big picture
Over your shoulder, you'll get no last words
Because it's too late, you've clipped your own wings (your own wings)


No way, bang you're dead dead, here's your silhouette
Je te plumerai la, tete
Je te plumerai la, tete
Bang you're dead dead, alouette, here's your silhouette
Je te plumerai la, tete
Je te plumerai la, tete


We're never gonna, believe in, the stories, that you're weavin'
We're never gonna, believe in, the stories, that you're weavin'
We're never gonna, believe in, the stories, that you're weavin'
We're believin' in the proof, we're believin' in the truth
We're believin' in each other, not you, you, you


Stories (you with the tall tales), how many stories (so many tall tales)
We climb the structure (you scale the ladder)
You build it higher (you make us madder)
We take our aim (so now we're bearin' off)
You perch above your nest ( gotcha in your charms)
The stories in your head (it's a crazy bald head)
That's what got you dead


No way, bang you're dead dead, here's your silhouette
Je te plumerai la, tete
Je te plumerai la, tete
Bang you're dead dead, alouette, here's your silhouette
Je te plumerai la, tete
Je te plumerai la, tete


Un, deux, trois
No one ever does it like that anymore
Bang, bang, bang
When feathers fly, you deny everything (alouette)
Un, deux, trois
No one ever does it like that anymore
Bang, bang, bang (alouette)
When feathers fly, you deny everything yo


Views: 270

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz23774 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jedna, dva, tři (
Bang, bang, bang


Peří, trhám peří
Jedno za jedním, za jedním
Už víc ne nebeského žertování, kolem mé hlavy
Tvoje informace
Ale tady se nejde schovat před pelichajícím peřím


Na rovině, v mém mozku, o dělání show
Obchod za 40 tisíc, vezme to dolů
Kostky, symbol mého života, kutálí se
Z vašich špinavých ruk, jak jste odevzdali tribunu
Žijete zasranej život, my žijeme dobrý, dobrý život
Žhavější jak knížka, během toho sledujeme televizi
Myslíte si, že jste nás oklamali, ooh nikdy znovu
Poprvé, moje smůla, podruhé, váš čas zkončí


V žádném případě, bang jsi mrtvý mrtvý, tady je tvoje siluleta
Utrhnu ti hlavu
Utrhnu ti hlavu
Bang jsi mrtvý, skřivane, tady je tvoje siluleta
Uthnu ti hlavu
Uthnu ti hlavu


V žádném případě, ne (hodiny) jdou pozpátku
V žádném případě (to je jen) krutý, krutý svět


Krutý svět je trefný, dostali nás, všechny zásáhli
S pozdními nočními divizemi, a laboratorními pokusami rozhodují
Ale je založena na rozhodnutích, bojovat proti fricasse
A vy jste jasně rozhodli o ton, jak mě zvládnout
Obtížné, bláznivé, je to falešné, je to realné
Umíráme na nohou, zkoušíme spát
Je tu pověst, o oblecích běžících městem
Jestliže se koukneš na oblohu, ptáci lítají vysoko, vysoko, vysoko


Čísla, máš tyhle čísla
Jdeš žertovat ven, ale něvidíš velký obraz
Na tvojich ramenech, neřekneš poslední slova
Protože je příliš pozdě, máš svá křídla zastřižená (svá křídla)


V žádném případě, bang jsi mrtvý mrtvý, tady je tvoje siluleta
Uthnu ti hlavu
Uthnu ti hlavu
Bang jsi mrtvý mrtvý, skřivane, tady je tvoje siluleta
Uthnu ti hlavu
Uthnu ti hlavu


Nevěříme v příběhy, které jste upředli
Nevěříme v příběhy, které jste upředli
Nevěříme v příběhy, které jste upředli
My věříme v důkazy, my věříme v pravdu


Příběhy (ty s přehnanými příběhy), kolik jen příběhů (tolik přehnaných příběhů)
Lezem po struktuře (vystoupali jste na žebříku)
Postavili jste to vyšší (udělali jste nás šílenější)
Vzali jsme náš záměr (tak teď nejsme trpěliví)
Ty okoune u našeho hnízda (chyceni ve vašich kouzlech)
Příběhy ve vaši hlavě (to je blázniva plešatá hlava)
To je proč umřeš


V žádném případě, bang jsi mrtvý mrtvý, tady je tvoje siluleta
Utrhnu ti hlavu
Utrhnu ti hlavu
Bang jsi mrtvý mrtvý, skřivane, tady je tvoje siluleta
Utrhnu ti hlavu
Utrhnu ti hlavu


Jedna, dva tři
Nikdo to dál nebude mít rád
Bang, bang, bang
Když peří lítá, zapřeš všechno (skřivane)
Jedna, dva, tři
Nikdo to dál nebude mít rád
Bang, bang, bang (skřivane)
Když peří lítá, zapřeš všechno


Views: 267

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz88609(Currently displayed)
Add text here