Mark Ronson - Summer Breaking (Feat. Kevin Parker)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186241
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Driving through Ghosttown
Metal horses a thousand feet high
Orange sky


Pulling your top down
In the back of some prettyboy's ride
You get high


Avenues
Empty as .44 clips
Cargo ships, teen zombies ghost-riding their whips
(See how they play)


You're always summer breaking
Running wild in the street after dark
You're always summer breaking
Hanging out with the boys in the park
Summer is gone
You're gonna need someone
To break your fall


Give him a haircut
In the old kitchen chair in your yard
Saint Delilah


He thinks you care
Does he know you're too bright and too hard
Like a diamond


Play your game
Play him the way you played me
Be the girl you pretend to pretend not to be
(See how they play)


You're always summer breaking
Running wild in the street after dark
You're always summer breaking
Hanging round with the boys in the park
Summer is gone
You're gonna need someone
To break your fall


Views: 259

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz98535 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Projíždím Městem duchů
Oceloví koně s tisícem noh
Oranžová obloha


Stahuji tvůj vrchol
Vzadu auta nějakého pěkného kluka
Jsi vysoko


Avenues
Prázná jako .44 klipů
Nákladní lodě, teen zombie, přízračně jezdí svými biči
(Dívej, jak hrajou)


Vždycky lámeš léto
Utíkáš divoce ulicí po setmění
Vždycky lámeš léto
Zahazuješ se s kluky v parku
Léto je pryč
Budeš někoho potřebovat
Kdo zvrátí tvůj pád


Ostřihej ho
Na staré kuchyňské židli na tvém dvorku
Svatá Delilah


Myslí, že se zajímáš
Ví, že jsi moc jasná a moc tvrdá
Jako diamant


Hraj svou hru
Hraj s ním tak, jak jsi hrála se mnou
Buď dívkou, kterou předstíráš, že nejsi
(Dívej, jak hrají)


Vždycky lámeš léto
Utíkáš divoce ulicí po setmění
Vždycky lámeš léto
Zahazuješ se s kluky v parku
Léto je pryč
Budeš někoho potřebovat
Kdo zvrátí tvůj pád


Views: 259

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz21898(Currently displayed)
Add text here