Martika - Toy Soldiers
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 123
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


It wasn't my intention to mislead you
It never should have been this way
What can I say
It's true, I did extend the invitation
I never knew how long you'd stay

When you hear temptation call
It's your heart that takes, takes the fall
(Won't you come out and play with me)

Step by step
Heart to heart
Left, right, left
We all fall down
Like toy soldiers
Bit by bit
Torn apart
We never win
But the battle wages on
For Toy soldiers

It's getting hard to wake up in the morning
My head is spinning constantly
How can it be?
How could I be so blind to this addiction?
If I don't stop, the next one's gonna be me

Only emptiness remains
It replaces all, all the pain
(Won't you come out and play with me)

Step by step
Heart to heart
Left, right, left
We all fall down
Like toy soldiers
Bit by bit
Torn apart
We never win
But the battle wages on
For Toy

Step by step
Heart to heart
Left, right, left
We all fall down
Like toy soldiers
Bit by bit
Torn apart
We never win
But the battle wages on
For Toy soldiers


Views: 120

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz2811 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


To nebolo mojím úmyslom uviesť do omylu vás
Je vobec nemali byť týmto sposobom
Čo možem povedať
Je to pravda, ja som predlžil pozvanie
Nikdy som nevedel, ako dlho chcete zostať

Keď počujete pokušenie zavolať
Je to vaše srdce, ktoré trvá, berie na jeseň
(Nebude vám prísť a hrať so mnou)

Krok za krokom
Srdce k srdcu
Lavá, pravá, lavá
Všetci sme padli
Rovnako ako cínoví vojačikovia
Kúsok po kúsku
Roztrhaný
Nikdy sme vyhrať
Ale bitka o mzdy
Pre hrackárskych vojakov

Je stále ťažké sa prebudiť sa ráno
Moja hlava sa točí neustále
Ako je to možné?
Ako som mohol byť tak slepý, aby túto závislosť?
Ak som sa nezastaví, ten budúci bude v ma

Len prázdnota zostane
To nahradí všetky, všetky bolesti
(Nebude vám prísť a hrať so mnou)

Krok za krokom
Srdca k srdcu
Lavá, pravá, lavá
Všetci sme padli
Rovnako ako cínoví vojačikovia
Kúsok po kúsku
Roztrhaný
Nikdy sme vyhrať
Ale bitka o mzdy
Pre hračky

Krok za krokom
Srdca k srdcu
Lavá, pravá, lavá
Všetci sme padli
Rovnako ako cínoví vojačikovia
Kúsok po kúsku
Roztrhaný
Nikdy sme vyhrať
Ale bitka o mzdy
Pre hrackárskych vojakov


Views: 120

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz77081(Currently displayed)
Add text here