Mary Hopkin - Those Were The Days
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186598
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Once upon a time, there was a tavern
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours,
Think of all the great things we would do

Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
For we were young and sure to have our way

...

Then, the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If, by chance, I'd see you in the tavern,
We'd smile at one another and we'd say

Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days, oh yes, those were the days

...

Just tonight, I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass, I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me?

Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days, oh yes, those were the days

...

Through the door, there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh, my friend, we're older but no wiser
For in our hearts, the dreams are still the same

Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we'd choose
We'd fight and never lose
Those were the days, oh yes, those were the days


Views: 725

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz63842 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Kdysi dávno tady byla hospůdka
Kde jsme vypili sklenici nebo dvě
Vzpomínám jak jsme se smáli celé hodiny
Přemýšleli jsme co všechno skvělého uděláme

To by časy, kamaráde
Mysleli jsme, že nikdy neskončí
Tancovali bychom navěky
Žily bychom tak jak bychom chtěli
Bojovali bychom a nikdy neprohráli
Protože jsme byli mladí a jistí svou budoucností

...

Potom jsme žili velmi rušné roky
a ztratili jsme naše krásné představy
Kdybych tě, náhodou, uviděla v hospůdce
Usmáli bychom se na sebe a řekli

To by časy, kamaráde
Mysleli jsme, že nikdy neskončí
Tancovali bychom navěky
Žily bychom tak jak bychom chtěli
Bojovali bychom a nikdy neprohráli
Protože jsme byli mladí a jistí svou budoucností

...

Dnes večer jsem stála před tou hospůdkou
Nic nevypadalo tak jak předtím
Ve sklenici jsem zahlédla zvláštní odraz
Byla jsem ta osamělá žena opravdu já?

To by časy, kamaráde
Mysleli jsme, že nikdy neskončí
Tancovali bychom navěky
Žily bychom tak jak bychom chtěli
Bojovali bychom a nikdy neprohráli
Protože jsme byli mladí a jistí svou budoucností

...

Skrz dveře jsem zaslechla povědomý smích
Uviděla jsem tvou tvář a slyšela tě volat moje jméno
Ach, kamaráde, jsme starší ale ne moudřejší
Protože sny v našich srdcích jsou stále stejné

To by časy, kamaráde
Mysleli jsme, že nikdy neskončí
Tancovali bychom navěky
Žily bychom tak jak bychom chtěli
Bojovali bychom a nikdy neprohráli
Protože jsme byli mladí a jistí svou budoucností


Views: 727

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz9638(Currently displayed)
Add text here