Mgmt - Kids
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186167
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


You were a child
Crawling on your knees toward it
Making momma so proud
But your voice is too loud
We like to watch you laughing
You pick the insects off plants
No time to think of consequences


Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees wanting
To be haunted


Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees wanting
To be haunted


The water is warm
But it’s sending me shivers
A baby is born
Crying out for attention
The memories fade
Like looking through a fogged mirror
Decision to decisions are made
And not bought
But I thought this wouldn't hurt a lot
I guess not


Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees wanting
To be haunted


Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees wanting
To be haunted


Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees wanting
To be haunted
Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees wanting
To be haunted
Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees wanting
To be haunted
Control yourself
Take only what you need from it
A family of trees


Views: 224

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz45661 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Byl jsi dítě
Plazící se k tomu po kolenou
Máma na tebe byla tak pyšná
Ale tvůj hlas byl příliš hlasitý
Rádi tě vidíme smát se
Sbíráš hmyz z rostlin
Nebyl čas na přemýšlení o důsledcích


Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů
Chce být strašidelná


Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů
Chce být strašidelná


Voda je teplá
Ale naskakuje mi husí kůže
Dítě se narodí
Volá po pozornosti
Vzpomínky vadnou
Jako by ses díval do zamlženého zrcadla
Rozhodnutí o rozhodnutích jsou učiněna
A tys je nekoupil
Ale já myslel, že to nebude tak bolet
Hádám, že ne


Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů
Chce být strašidelná


Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů
Chce být strašidelná


Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů
Chce být strašidelná
Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů
Chce být strašidelná
Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů
Chce být strašidelná
Ovládej se
Ber si jen to, co potřebuješ
Rodina stromů


Views: 220

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz59932(Currently displayed)
Add text here