Michael W. Smith - Ancient Words
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187098
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Holy words long preserved
for our walk in this world,
They resound with God's own heart.
Oh let the ancient words impart

Words of Life, words of Hope
Give us strength, help us cope
In this world, where e'er we roam
Ancient words will guide us Home.

Ancient words ever true
Changing me and changing you,
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart

Holy words of our Faith
Handed down to this age
Came to us through sacrifice
Oh heed the faithful words of Christ.

Holy words long preserved
For our walk in this world.
They resound with God's own heart
Oh let the ancient words impart

Ancient words ever true
Changing me and changing you,
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart

x4
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart


Views: 1110

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz3722 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Svatá slova dlouho uchována
Pro naši cestu tímto světem
Znějí společně s božím srdce
Předejte dávná slova dál

Slova života, slova naděje
Dávají nám sílu, radí nám
V tomhle světě, kudy se touláme
Dávná slova nás zavedou domů

Dávná slova stále platí
Mění mě a mění i tebe
Přišli jsme s otevřenými srdci
Předejte dávná slova dál

Svatá slova naší víry
Vynesených k tomuto věku
Přišla k nám obětí
Oh řiď se věrnými slovy Krista

Svatá slova dlouho uchována
Pro naši cestu tímto světem
Znějí společně s božím srdce
Předejte dávná slova dál

Dávná slova stále platí
Mění mě a mění i tebe
Přišli jsme s otevřenými srdci
Předejte dávná slova dál

x4
Přišli jsme s otevřenými srdci
Předejte dávná slova dál


Views: 1112

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz25631(Currently displayed)
Add text here

The most popular songs from this album