Michael W. Smith - Ancient WordsWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 474
Views in last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Holy words long preserved
for our walk in this world,
They resound with God's own heart.
Oh let the ancient words impart

Words of Life, words of Hope
Give us strength, help us cope
In this world, where e'er we roam
Ancient words will guide us Home.

Ancient words ever true
Changing me and changing you,
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart

Holy words of our Faith
Handed down to this age
Came to us through sacrifice
Oh heed the faithful words of Christ.

Holy words long preserved
For our walk in this world.
They resound with God's own heart
Oh let the ancient words impart

Ancient words ever true
Changing me and changing you,
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart

x4
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart


Views: 475

Please log in to vote on the quality of the song

Added 20.5.2015
Edited: 20.5.2015
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Svatá slova dlouho uchována
Pro naši cestu tímto světem
Znějí společně s božím srdce
Předejte dávná slova dál

Slova života, slova naděje
Dávají nám sílu, radí nám
V tomhle světě, kudy se touláme
Dávná slova nás zavedou domů

Dávná slova stále platí
Mění mě a mění i tebe
Přišli jsme s otevřenými srdci
Předejte dávná slova dál

Svatá slova naší víry
Vynesených k tomuto věku
Přišla k nám obětí
Oh řiď se věrnými slovy Krista

Svatá slova dlouho uchována
Pro naši cestu tímto světem
Znějí společně s božím srdce
Předejte dávná slova dál

Dávná slova stále platí
Mění mě a mění i tebe
Přišli jsme s otevřenými srdci
Předejte dávná slova dál

x4
Přišli jsme s otevřenými srdci
Předejte dávná slova dál


Views: 475

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 20.5.2015
Edited: 20.5.2015
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

The most popular songs from this album