Michael W. Smith - You Won't Let Go
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186235
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


No shadow comes without the light making a way
No raging storm can ever defy one word of faith
My heart remains sure in the wind, sure in the waves


You are the anchor for my soul
You won't let go
You won't let go
No matter what may come I know
You won't let go


No valley low, changes the truth
So I'm not afraid
You hold me close
You lead me through and light up the way


You are the anchor for my soul
You won't let go
You won't let go
No matter what may come I know
You won't let go
You won't let go


Neither life, neither death,
The highest high, the deepest depth
Nothing can
Nothing can separate
Neither tears, neither trials
Certain as the sun will rise
Nothing can
Nothing can separate
[x2]


You are the anchor for my soul
You won't let go
You won't let go
No matter what may come I know
You won't let go


My heart remains sure in the wind, sure in the waves, always


Views: 199

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz29202 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Žiadny tieň neprichádza bez svetla tvoriaceho cestu,
žiadna zúriaca búrka nemôže vzdorovať slovu viery,
moje srdce ostáva bezpečné vo vetre, bezpečné na vlnách.


Si kotva pre moju dušu,
neopustíš,
neopustíš,
bez ohľadu na to, čo môže prísť, viem
Ty neopustíš.


Žiadne nízke údolie nezmení pravdu,
takže sa nebojím,
držíš ma blízko,
sprevádzaš ma a osvetľuješ cestu.


Si kotva pre moju dušu,
neopustíš,
neopustíš,
bez ohľadu na to, čo môže prísť, viem
Ty neopustíš,
Ty neopustíš.


Ani život, ani smrť,
najväčšia výška, najhlbšia hĺbka,
nič nemôže,
nič nemôže oddeliť,
ani slzy, ani skúšky,
určite ako slnko vyjde,
nič nemôže,
nič nemôže oddeliť.


Si kotva pre moju dušu,
neopustíš,
neopustíš,
bez ohľadu na to, čo môže prísť, viem
Ty neopustíš.


Moje srdce vždy ostáva bezpečné vo vetre, bezpečné na vlnách.


Views: 202

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz22082(Currently displayed)
Add text here