Mother Mother - Omen
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186181
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Something about the world today makes a boy feel a bit insane
From daffodils to acid rain to antichrist on a tidal wave
But that’s all right, that’s okay, I can look the other way
Upon a path of old primrose, beyond the smoke and smoldering chrome
And the Pentagon and the fall of Rome
There lies a place I might call home
With a couple of sticks and a couple of stones
I’ll dig a pit and lay my bones


Views: 168

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37028 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Něco o dnešním světě nutí chlapce cítit se trochu šílenými
Od narcisů po kyselý déšť po antikristy na přílivových vlnách
Ale to všechno je v pořádku, je to v cajku, může se na to dívat i jinak
Po stezce starých petrklíčů vzhůru, mimo kouř a doutnající chrom
A Pentagon a pád Říma
Ta lživá místa možná nazývám domovem
S několika dřívky a několika kameny
Vyhloubím jámu a složím své kosti


Views: 168

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz58737(Currently displayed)
Add text here