Motionless In White - 570
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186154
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Go!
Burn it down, brick by brick made in 2006
Lost and found, losing grip, I needed this
Question me not, for I gave up everything
Forget me not,
‘Cause I’ve not forgotten what this means


Strip me down, tear me apart, you’ll find one theme left
No sign of stopping till my veins rust
Strip me down, tear me apart, you’ll find one thing left
I fucking know, where I came from


And nothing can replace those lessons learned,
as I stood with my brothers on the side of the road
No longer haunted by the skeletons
No longer haunted by the past


For so long, it’s all I've known
I’m crossing over the undertow
For so long no one was listening
Determined to make their deaf ears ring
(To make the deaf ears ring)


Miles repeat, my worst enemy is me
But then 4 soon became 6
To shatter the canvas


Handed nothing
Loss pulling the strings
Outlived the dead trends
United by distance!


For so long, it’s all I've known
I’m crossing over the undertow
For so long no one was listening
Determined to make their deaf ears ring


I've been to hell and back with no promise of return
So I made friends with fire
To keep from getting burned


No money, no sleep, dedication
10 years on the road, this is sacred
And when I'm facing a wall, I do not quit
‘Cause if you mean it, you will make it


Pulled apart in a world so demanding
I’m still here, still standing
I’ve sweat blood from Stockholm to Scranton
Still here, still standing


You can always rinse the surface,
but the stain will remain


For so long, it’s all I've known
I’m crossing over the undertow
For so long no one was listening
I did my time,


You live, you learn, you defy the terms,
but this house will be my home
(House will become our home)
Beguiled, betrayed, it’s the price we pay,
as trust will be our tomb
Trust will become our tomb!


If you mean it, you'll make it!
Blegh


Views: 228

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz30447 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jedem!
Spal to, cihlu po cihle, z roku 2006
Ztracen a nalezen, ztrácejíce sevření, potřeboval jsem tohle
Nezpochybňuj mě, neb jsem se všeho vzdal!
Nezapomeň na mě
Protože jsem nezapomněl, co to znamená


Svlékni mě, rozervi mě, najdeš jedno zanechané téma
Ani známka toho, že bych přestal, dokud mé žíly nezreznou
Svlékni mě, rozervi mě, najdeš jednu zanechanou věc
Kurva vím, odkud jsem přišel


A nic nemůže nahradit to, co jsem se naučil
Když jsem stál s mými bratry na straně cesty
Už dlouho nejsem strašen kostlivci
Už dlouho nejsem strašen minulostí


Tak dlouho je tohle vše, co znám
Přecházím nad spodním proudem
Tak dlouho mě nikdo neposlouchal,
Odhodlaný vyvolat zvonění v jejich hluchých uších
(vyvolat zvonění v jejich hluchých uších)


Míle se opakují, můj nejhorší nepřítel jsem já
Ale pak se ze 4 stalo 6
Abychom roztrhali plátno


Nepodal jsem nic
Ztráta tahá za nitky
Přežil jsem mrtvé trendy
Sjednocen vzdáleností


Tak dlouho je tohle vše, co znám
Přecházím nad spodním proudem
Tak dlouho mě nikdo neposlouchal,
Odhodlaný vyvolat zvonění v jejich hluchých uších


Byl jsem v pekle a zpátky bez slibu o návratu
Takže jsem se spřátelil s ohněm
Abych se nespálil


Bez peněz, bez spánku, obětavost
10 let na cestě, tohle je posvátné
A když čelím zdi, nekončím
...Protože jestli to myslíš vážně, zvládneš to


Odtažený od světa tak náročného
Stále jsem tady, stále stojím
Potil jsem krev ze Stockholmu
Do Scrantonu, stále jsem tady, stále stojím


Můžeš vždy opláchnout povrch
Ale skvrna zůstane


Tak dlouho je tohle vše, co znám
Přecházím nad spodním proudem
Tak dlouho mě nikdo neposlouchal,
Snažil jsem se


Žiješ, učíš se, vzdoruješ podmínkám
Ale tento dům bude mým domovem
(dům se stane naším domovem)
Podveden, zrazen, je to cena, kterou platíme
Když důvěra bude naší hrobkou
Důvěra bude naší hrobkou


Jestli to myslíš vážně, zvládneš to...


Views: 229

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz89935(Currently displayed)
Add text here