Motionless In White - Abigail (Feat. Nick Brooks Of It Dies Today)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186165
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Burn baby burn
She's a witch, she's a witch and I'm a heretic
So, learn baby learn
She's a witch, she's a witch and I'm a heretic
so, learn


Oh Abigail how could you do this to us?
You were a product of lust (Product of lust)
And now this rope on my neck
stopped all the blood to my head
So, now Salem please save me
(Salem please save me)


Wish upon the stars,
but they won't save you tonight
God has forsaken thee to hell,
we're going to hang from the sky
Feel the weight of the stones
crush hard on your chest
Confess, confess before you rush out of breath
Confess, confess here for your sins


Burn baby burn
She's a witch, she's a witch and I'm a heretic
so, learn
Oh Abigail how could you do this to us?


Oh Abigail how could you do this to us?
You were a product of lust (Product of lust)
And now this rope on my neck
stopped all the blood to my head
So, now Salem please save me
(Salem please save me)


"It's not on a ship we'll meet again Abigail
But, in hell...
I'll see you when we both burn in hell
I say God is dead"


How could you?
When we both burn in hell!


Views: 321

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz36959 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Shoř, zlato, shoř
Je to čarodějnice, je to čarodějnice a já jsem kacíř
Tak se pouč, zlato, pouč se
Je to čarodějnice, je to čarodějnice a já jsem kacíř, tak se pouč


Ó, Abigail, jak jsi nám to mohla udělat?
Byla jsi produktem chtíče (produktem chtíče)
A teď tohle lano kolem mýho krku
zastavilo přísun krve do mý hlavy
Tak, teď Saleme mě prosím zachraň
(Saleme prosím zachraň mě)


Přeju si pod hvězdama,
ale dneska Tě nezachrání
Bůh Ti v pekle odpustil,
budeme viset z nebe.
Pociť váhu kamenů,
jež Ti drtí hruď.
Zpovídej se, zpovídej se, než Ti dojde dech
Zpovídej se, zpovídej se ze svých hříchů


Shoř, zlato, shoř
Je to čarodějnice, je to čarodějnice a já jsem kacíř,
tak se uč.
Ó, Abigail, jak jsi nám to mohla udělat?


Ó, Abigail, jak jsi nám to mohla udělat?
byla jsi produktem chtíče (Produktem chtíče)
A teď tohle lano kolem mýho krku
zastavilo přísun krve do mý hlavy
Tak, teď Saleme mě prosím zachraň
(Saleme prosím zachraň mě)


"To není loď, na které se znovu potkáme, Abigail.
Ale v pekle...
Uvidím Tě, až oba shoříme v pekle
Říkám, že bůh je mrtvej!"


Jak jsi mohla?
Až oba shoříme v pekle!


Views: 321

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz5283(Currently displayed)
Add text here