Motionless In White - Burned At Both Ends
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186145
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


There’s nothing left now that doesn’t come from suffering
Victims of time, we’re defined by our history
Forever lost, and now I don’t know who the fuck I have become
Where has my life gone?


I’m holding onto a life I’ll never get back
It’s too hard to let go,
I’m on the right train but the wrong tracks
Trying not to derail,


Nothing is like it was before
I know not who I am anymore,
Chasing something that’s behind me
When will I be set free?


So what is left of this life that’s in front of me?
Is there a future when you only see in memories?


When every loss, every beauty just
reminds you of the past
How can you just let go?


I’m holding onto a life I’ll never get back
It’s too hard to let go,
I’m on the right train but the wrong tracks
Trying not to derail,


Nothing is like it was before
I know not who I am anymore,
Chasing something that’s behind me
When will I be set free?


Broken promises left to mend,
Burning the candle at both ends
No light to find my way back home
But I don’t know where “home” is anymore
This sinking ship has washed ashore


This misery has got to end,
What’s done is done
The past is a strange place
Look, look at me now,
Just a fool with everything, but yet I’m still so hollow
Look, look at us now (look at us now),
No lights just struggling to find our way back home


I’m holding onto a life I’ll never get back
It’s too hard to let go,
I’m on the right train but the wrong tracks
Trying not to derail,


Nothing is like it was before
I know not who I am anymore,
Chasing something that’s behind me
When will I be set free?


Broken promises left to mend,
Burning the candle at both ends
No light to find my way back home
Cause I don’t know where “home” is
And without you I’m hopeless


Views: 152

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz70660 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Spálený na obou koncích


Není nic, z toho co zbylo,
co by nepocházelo z utrpení
Oběti času, jsme vymezení v tvé historii
Navždy ztraceni a teď nevím,
kým jsem se to kurva stal
Kde vůbec skončil můj život?


Držím se života, který už nikdy nebudu žít,
Je těžké to nechat jít,
jsem ve správném vlaku, ale na špatné cestě,
snažím se nevykolejit.


Nic není jako předtím,
už nevím kdo jsem,
pronásleduju něco, co je za mnou
Kdy už budu volný


Tak co mi zbylo z toho života, co je přede mnou?
Je budoucnost, když všechno vidíš jenom ve vzpomínkách?
Když ti každá ztráta, každá krása
připomíná jenom minulost
Nemůžeš to už prostě nechat jít?


Držím se života, který už nikdy nebudu žít,
Je těžké to nechat jít,
jsem ve správném vlaku, ale na špatné cestě,
snažím se nevykolejit.


Nic není jako předtím,
už nevím kdo jsem,
pronásleduju něco, co je za mnou
Kdy už budu volný


Nedodržené sliby nemůžeš vzít zpátky
Svíčka hořící na obou koncích,
žádné světlo mi nemůže najít cestu domů
ale já už ani nevím co je "domov"
na palubě této potápějící se lodi


Tohle utrpení se chýlí ke konci
Co se stalo, stalo se
Minulost je jen podivné místo, podívej
podívej se teď na mě
Blázním ze všeho
ale zatím jsem pořád bezvýznamný, podívej
podívej se teď na nás,
Žádné světlo, jen bojujeme o cestu zpátky domů


Držím se života, který už nikdy nebudu žít,
Je těžké to nechat jít,
jsem ve správném vlaku, ale na špatné cestě,
snažím se nevykolejit.


Nic není jako předtím,
už nevím kdo jsem,
pronásleduju něco, co je za mnou
Kdy už budu volný


Nedodržené sliby nemůžeš vzít zpátky
Svíčka hořící na obou koncích,
žádné světlo mi nemůže najít cestu domů
ale já už ani nevím co je "domov"
na palubě této potápějící se lodi


Views: 151

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz75389(Currently displayed)
Add text here