Mumford Sons - After The Storm
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186229
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


And after the storm,
I run and run as the rains come
And I look up, I look up,
on my knees and out of luck,
I look up.


Night has always pushed up day
You must know life to see decay
But I won't rot, I won't rot
Not this mind and not this heart,
I won't rot.


And I took you by the hand
And we stood tall,
And remembered our own land,
What we lived for.


And there will come a time, you'll see, with no more tears.
And love will not break your heart, but dismiss your fears.
Get over your hill and see what you find there,
With grace in your heart and flowers in your hair.


And now I cling to what I knew
I saw exactly what was true
But oh no more.
That's why I hold,
That's why I hold with all I have.
That's why I hold.


And I won't die alone and be left there.
Well I guess I'll just go home,
Oh God knows where.
Because death is just so full and man so small.
Well I'm scared of what's behind and what's before.


And there will come a time, you'll see, with no more tears.
And love will not break your heart, but dismiss your fears.
Get over your hill and see what you find there,
With grace in your heart and flowers in your hair.


And there will come a time, you'll see, with no more tears.
And love will not break your heart, but dismiss your fears.
Get over your hill and see what you find there,
With grace in your heart and flowers in your hair.


Views: 298

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz4703 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


A po bouři
běžím a běžím jako příchozí déšť
vzhlédnu, vzhlédnu
na kolenou a bez štěstí,
vzhlédnu.


Noci vždy zatlačí dny
musíš vědět o životě, abys mohl vidět úpadek
ale já se nezkazím, já se nezkazím
Ne moje mysli a ne toto srdce
já se nezkazím


A já tě vezu za ruku,
a budeme spolu stát
A vzpomínat na naši zem
pro kterou jsme žili


A pak přijde čas, však uvidíš, bez dalších slzí
A láska ti nezlomí srdce, ale zažene tvé obavy
Přejdi přes kopec a podívej se na to, co tam najdeš,
s vděkem ve tvém srdci a květinami ve vlasech.


A já teď lpím na tom, co jsem věděl,
přesně jsem viděl, co je byla pravda
ale, oh, teď už ne
To je proč lpím
to je proč lpím na všem co mám
to je proč lpím.


A já nezemřu sám a nebudu opuštěný.
No předpokládám, že prostě půjdu domů
Oh Bůh ví kam.
Protože smrt je tak konečná a člověk tak malý
A já se bojím toho, co je za mnou a toho, co je přede mnou


A pak přijde čas, však uvidíš, bez dalších slzí
A láska ti nezlomí srdce, ale zažene tvé obavy
Přejdi přes kopec a podívej se na to, co tam najdeš,
s vděkem ve tvém srdci a květinami ve vlasech.


A pak přijde čas, však uvidíš, bez dalších slzí
A láska ti nezlomí srdce, ale zažene tvé obavy
Přejdi přes kopec a podívej se na to, co tam najdeš,
s vděkem ve tvém srdci a květinami ve vlasech.


Views: 309

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz14650(Currently displayed)
Add text here