Mumford Sons - Awake My Soul
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186333
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


How fickle my heart and how woozy my eyes
I struggle to find any truth in your lies
And now my heart stumbles on things I don't know
This weakness I feel I must finally show


Lend me your hand and we'll conquer them all
But lend me your heart and I'll just let you fall
Lend me your eyes I can change what you see
But your soul you must keep, totally free
Har har, har har, har har, har har


In these bodies we will live, in these bodies we will die
Where you invest your love, you invest your life
In these bodies we will live, in these bodies we will die
Where you invest your love, you invest your life


Awake my soul, awake my soul
Awake my soul
You were made to meet your maker
Awake my soul, awake my soul
Awake my soul
You were made to meet your maker
You were made to meet your maker


Views: 331

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz19963 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jak vrtošivé je mé srdce a jak mdlé jsou mé oči
Trápím se hledáním pravdy v tvých lžích
A tech mé srdce klopýtá po věcech, které neznám
Tuhle slabost, kterou cítím musím konečně ukázat


Půjč mi svou ruku a všechny je dobudeme
Ale půjč mi své srdce a já tě prostě nechám padnout
Půjč mi své oči a já změním, co vidíš
Ale svou duši, tu musíš zachovat svobodnou
Har, har, har...


V těchto tělech budeme žít, v těchto tělech zemřeme
Kam dáš svou lásku, tam dáš i svůj život
V těchto tělech budeme žít, v těchto tělech zemřeme
Kam dáš svou lásku, tam dáš i svůj život


Probuď mou duši, probuď mou duši,
probuď mou duši
Byla jsi vytvořena abys potkala svého stvořitele
probuď mou duši, probuď mou duši
probuď mou duši
Byla jsi vytvořena, abys potkala svého stvořitele
Byla jsi vytvořena, abys potkala svého stvořitele


Views: 319

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz40681(Currently displayed)
Add text here