Mumford Sons - Babel
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186310
Page views in the last 7 days: 7
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Cause I know that time has numbered my days
And I go along with everything you say


But I ride home laughing, look at me now
The walls of my town they come crumbling down


And my ears hear the call of my unborn sons
And I know their choices color all I've done


But I'll explain it all to the watchman's son
I never lived a year better spent in love


Cause I know my weakness, know my voice
I'll believe in grace and choice
And I know perhaps my heart is farce
But I'll be born without a mask


Like the city that nursed my greed and my pride
I stretch my arms into the sky


I cry Babel, Babel, look at me now,
The walls of my town they come crumbling down


You ask where will we stand
In the winds that will howl
As though the sea will slip into the cloud


So come down from your mountain
And stand where we've been you know
Our breath is weak and our bodies thin.


Press my nose up to the glass around your heart
I should have known
I was weaker from the start.
You'll build your walls
And I'll play my bloody part.
To tear, tear them down.


Well I'm gonna tear, tear them down.
Know my weakness, know my voice.
I believe in grace and choice.
I know that perhaps my heart is farce
But I know that I'll be born without a mask


Views: 400

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz20787 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Protože vím, že čas mi spočítal mé dny
A já souhlasím se vším co říkáš.


Ale jedu domu smějici se, podívej se na mě teď
Zdi mého města se řítí dolů


A mé uši slyší křik mých nenarozených synů
A vím, že jejcih rozhodnutí barví vše, co jsem udělal.


Ale všechno to vysvětlím hlídačově synu
Nikdy jsem nežil rok lepšie strávený v láske


Protože znám svoji slabost, znám svůj hlas
Budu věřit v milost a volbu
A vím že mé srdce je možná fraškou
Ale budu narozen bez masky.


Jako to město, které se staralo o mou chamtivost a pýchu
Protahuji si ruce k nebi


Kričím:"Babylone, Babylone, jen se na mě podívej! Zdi mého města se hroutí dolů."


Ptáš se kde budeme stát
Ve větrech, které budou výt
Ačkoli moře se vsune do oblak


Takže sestup ze své hory
A postav se takm, kam mi
Náš deach je slabý a těla hubená


Přitiskni můj nos ke sklu okolo tvého srdce
Měl jsem to vědět
Byl jsem slabší už od začátku.
Postavíš si svoje zdi.
A já zahraji svou krvavou část.
Abych je strhl, strhl dolů.


Strhnu je, strhnu je dolů.
Znám své slabosti, znám svůj hlas.
Věřím v milost a volbu.
Vím že mé srdce je možná fraškou
Ale vím, že budu narozen bez masky.


Views: 420

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz2077(Currently displayed)
Add text here