Mumford Sons - Broad Shouldered Beasts
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186136
Page views in the last 7 days: 9
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Broad-shouldered beasts fill the sky
Manhattan beats at the night
But you are wrapped up in white
Curled up in fright
So I took you to the city for the night
To dance under dizzy silver lights
But for a moment, you were wild
With abandon like a child, just a moment


But wasn't it you who said I was not free
And wasn't it you who said I needed peace
And now it's you who's floored by fear of it all


But it's alright
Take it out on me
But it's alright
Take it out on me


These apartment walls are paper thin
And no one is trying to listen in
What to hear our doubts
Hear our whispered shouts, they don't care


But wasn't it you who said I was not free
And wasn't it you who said I needed peace
And now it's you who's floored by fear of it all


But it's alright
Take it out on me
But it's alright
Take it out on me


But when you feel the world wrapping round your neck
Feel my hand round yours
And when you feel the world wrapping round your neck
Don't succumb


But it's alright
Take it out on me
But it's alright
Take it out on me


Views: 225

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz97610 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Stvůry z čirokými rameny zaplňují oblohu
Manhattan bije do noci
Ale ty jsi ukryta v bílé
Zamotaná ve strachu
A tak jsem tě vzal večer do města
Abychom si zatančili ve stříbrných světlech
Ale na chvilku, jsi byla divokou
Bezstarostná jako dítě, ale jenom na moment


Nebyla jsi to ty, kdo řekl, že jsem nebyl volný?
A nebyla jsi to ty, kdo řekl, že potřebuju klid?
a teď jsi to ty, kdo je na dně ze všeho toho strachu


Ale to je v pořádku
Vylij si vztek na mně
Ale to je v pořádku
Vylij si vztek na mně


Ty zdi našeho bytu jsou tenké jako papír
A nikdo se nesnaží nás poslouchat
Slyšet naše pochyby,
Slyšet naše šeptané výkřiky, ale nikoho to nezajímá


Nebyla jsi to ty, kdo řekl, že jsem nebyl volný?
A nebyla jsi to ty, kdo řekl, že potřebuju klid?
a teď jsi to ty, kdo je na dně ze všeho toho strachu


Ale to je v pořádku
Vylij si vztek na mně
Ale to je v pořádku
Vylij si vztek na mně


Ale když ucítíš svět, jak se ti sápe po krku
Ucítíš moji ruku na té své
A když ucítíš svět, jak se ti sápe po krku
Nepodlehni mu


Ale to je v pořádku
Vylij si vztek na mně
Ale to je v pořádku
Vylij si vztek na mně


Views: 225

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz40932(Currently displayed)
Add text here