Mumford Sons - Ditmas
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186294
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


And in time
As one reminds the other of the past
A life lived much too fast to hold onto
How am I losing you?


A broken house
Another dry month waiting for the rain
And I had been resisting this decay
I thought you'd do the same


But this is all I ever was
And this is all you came across those years ago
Now you go too far
Don't tell me that I've changed because that's not the truth
And now I'm losing you


Fragile sound
The world outside just watches as we crawl
Crawl towards a life of fragile lines
And wasted time


And so I cry
As I hold you for the last time in this life
This life I tried so hard to give to you
What would you have me do?


But this is all I ever was
And this is all you came across those years ago
Now you go too far
Don't tell me that I've changed because that's not the truth
And now I'm losing you


Where I used to end was where you start
You were the only one
And now I see your eyes move too fast
You were the only one


Careful hands
And wandering without that much to say
Your words are empty as the bed we made
Is there another way?
Oh love, is there another way?


And now I'm losing you


Views: 296

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz88185 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


A za nějaký čas
Tak, jako nám ten druhý připomíná minulost
Život prožitý příliš rychle, než by se to dalo vydržet
Jak tě ztrácím?


Rozbitý dům
Další suchý měsíc čekající na déšť
A já jsem tomu rozkladu odolával dlouho
Myslel jsem, že uděláš to samé


Ale tohle je všechno, co jsem kdy byl
A tohle je všchno, čím sis před těmi roky prošla
A teď jdeš příliš daleko
Neříkej mi, že jsem se změnil, protože to není pravda
A teď tě ztrácím


Křehký zvuk
Okolní svět se jenom dívá, jak se plazíme
Plazíme se k životu křehkých linií
A promarněným časem


A tak brečím
Když tě držím naposledy v tomto životě
V tomto životě, který jsem se ti tak těžce snažil dát
Co jsem měl dělat?


Ale tohle je všechno, co jsem kdy byl
A tohle je všchno, čím sis před těmi roky prošla
A teď jdeš příliš daleko
Neříkej mi, že jsem se změnil, protože to není pravda
A teď tě ztrácím


Tam, kde jsem končil bylo, kdes ty začínala
Byla jsi jediná
A teď vidím, jak se ti očí hýbou příliš rychle
Byla jsi jediná


Opatrné ruce,
putování s ne tak moc co říci
Tvá slova jsou prázdné jako postel, kterou jsme vytvořili
Je tu jiný způsob?


A teď tě ztrácím ...


Views: 296

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz92824(Currently displayed)
Add text here