Mumford Sons - The Cave
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186180
Page views in the last 7 days: 11
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


It's empty in the valley of your heart
The sun, it rises slowly as you walk
Away from all the fears
And all the faults you've left behind


The harvest left no food for you to eat
You cannibal, you meat-eater, you see
But I have seen the same
I know the shame in your defeat


But I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck


And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again


Cause I have other things to fill my time
You take what is yours and I'll take mine
Now let me at the truth
Which will refresh my broken mind


So tie me to a post and block my ears
I can see widows and orphans through my tears
I know my call despite my faults
And despite my growing fears


But I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck


And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again


So come out of your cave walking on your hands
And see the world hanging upside down
You can understand dependence
When you know the maker's land


So make your siren's call
And sing all you want
I will not hear what you have to say


Cause I need freedom now
And I need to know how
To live my life as it's meant to be


And I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck


And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again


Views: 192

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz47389 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Je prázdno v údolí tvého srdce
Slunce vychází pomalu, tak jak kráčíš
Pryč od všech těch strachů
A všech těch chyb které jsi nechal za sebou


Úroda neponechala pro tebe nic k jídlu
Ty kanibale, ty masožravče, vidíš
Ale já jsem to viděl stejné
Znám tu hanbu tvé porážky


Ale budu se držet naděje
A nenechám tě zadusit
Smyčkou kolem tvého krku


A najdu sílu v bolesti
A změním své cesty
Poznám své jméno jakmile bude znova voláno


Protože mám další věci kterými vyplnit čas
Vezmi si co je tvé a já si vezmu co je mé
Nyní mne nenechej v pravdě
Která osvěží moji zlomenou mysl


Tak mě přivaž ke sloupu a zacpi mi uši
Můžu vidět vdovy a sirotky skrze své slzy
Znám své volání navzdory svým chybám
A navzdory mým rostoucím strachům


Ale budu se držet naděje
A nenechám tě zadusit
Smyčkou kolem tvého krku


A najdu sílu v bolesti
A změním své cesty
Poznám své jméno jakmile bude znova voláno


Tak vyjdi ze své jeskyně po rukou
A spatři ten svět vzhůru nohama
Můžeš porozumět závislosti
Když znáš stvořitelovo zemi


Tak přiměj své sirény volat
A zpívej cokoliv chceš
Neuslyším co musíš říct


Protože nyní potřebuji svobodu
A potřebuji vědět jak
Žít svůj život tak jak mám


A budu se držet naděje
A nenechám tě zadusit
Smyčkou kolem tvého krku


A najdu sílu v bolesti
A změním své cesty
Poznám své jméno jakmile bude znova voláno


Views: 193

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz57881(Currently displayed)
Add text here