Natalia Kills - Break You Hard
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186332
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I'm about to break you.


This is not a love song,
Hunny if you want one better turn it off.
Everything was working hunny,
When we kissed and never spoke at all.
Slammin' doors and breakin' plates.
Something else i'd rather break.
Jonny boy it's time to take it like a man.


Kiss the boys and make 'em cry.
Make 'em cry, make 'em cry.
Don't need your heart 'cause i got mine.
I got mine, i got mine.


Take my love, before i go,
'Cause you should know,
I'm about to break you hard,
Take my love, before i go,
'Cause you should know,
I'm about to break you hard.
Break you hard, break you hard.
I'm about to break you hard, break you hard.
Break you hard, i'm about to break you.


Boom, boom smash
Boom, boom crash (x2)


Drama, drama call your mama,
Take the cady keys and go.
Feels like we are stuck here in,
A badly writeen tv show.
Slammin' doors and breakin' plates.
Something else i'd rather break.
Jonny boy it's time to take it like a man.


Kiss the boys and make 'em cry.
Make 'em cry, make 'em cry.
Non't need your heart 'cause i got mine.
I got mine, i got mine.


Take my love, before i go,
'Cause you should know,
I'm about to break you hard.
Take my love, before i go,
'Cause you should know,
I'm about to break you hard.
Break you hard, break you hard.
I'm about to break you hard, break you hard.
Break you hard, i'm about to break you.


Lipstick, lies, tears, tragedy.
Lipstick, lies, tears, tragedy.
Lipstick, lies, tears, tragedy.
(Sit down, hold still)
Lipstick, lies, tears, tragedy.
Lipstick, lies, tears, tragedy.
(It'll only hurt for a moment.)
Lipstick, lies, tears, tragedy.
(And before you even open your eyes.)
Lipstick, lies, tears, tragedy.
(I'ma break you hard.)
Lipstick, lies, tears, tragedy.
(I'll be gone.)


Take my love, before i go,
'Cause you should know,
I'm about to break you hard.
Take my love, before i go,
'Cause you should know,
I'm about to break you hard.
Break you hard, break you hard.
I'm about to break you hard, break you hard.
Break you hard, i'm about to break you.


Views: 390

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz96444 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Zničím tě.


Tohle není píseň o lásce, zlato,
jestli nějakou chceš, tak to raději vypni.
Všechno fungovalo, zlato,
jen tehdy, když jsme se líbali a nemluvili.
Zabouchlé dveře a rozbité talíře.
Raději bych ale zničila něco jiného.
Johnny, chlapče, je čas, aby jsi to vzal jako chlap.


Líbat chlapce a potom je donutit k pláči.
Rozbrečet je, rozbrečet je.
Nepotřebuju tvoje srdce, protože mám svoje.
Mám svoje, mám svoje.


Vem si mou lásku, než odejdu,
protože, bys měl vědět,
že se tě chystám zničit.
Vem si mou lásku, než odejdu,
protože, bys měl vědět,
že se tě chystám zničit.
Velmi tě zraním, velmi tě zraním.
Chystám se tě velmi zranit, velmi tě zraním.
Velmi tě zraním, chystám se tě velmi zranit.


Boom, boom smash
Boom, boom crash (x2)


Drama, drama, zavolej svou mámou,
aby posbírala tvé hračky, než odejdeš.
Cítím se, jako kdybychom vystupovali,
ve špatně napsané telenovele.
Zabouchlé dveře a rozbité talíře.
Raději bych ale zničila něco jiného.
Johnny, chlapče, je čas, aby jsi to vzal jako chlap.


Políbit chlapce a rozbrečet je.
Rozbrečet je, rozbrečet je.
Nepotřebuji tvoje srdce, protože mám svoje.
mám svoje, mám svoje.


Vem si mou lásku, než odejdu,
protože, bys měl vědět,
že se tě chystám zničit.
Vem si mou lásku, než odejdu,
protože, bys měl vědět,
že se tě chystám zničit.
Velmi tě zraním, velmi tě zraním.
Chystám se tě velmi zranit, velmi tě zraním.
Velmi tě zraním, velmi tě zraním.


Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
(Sedni si a ani se nehni)
Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
(Zabolí to jen na chvilku.)
Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
(A dřív než otevřeš oči.)
Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
(Chystám se tě velmi zranit.)
Rtěnka, lži, slzy, tragédie.
(Budu pryč.)


Vem si mou lásku, než odejdu,
protože, bys měl vědět,
že se tě chystám velmi zranit.
Vem si mou lásku, než odejdu,
protože, bys měl vědět,
že se tě chystám velmi zranit.
Velmi tě zraním, velmi tě zraním.
Chystám se tě velmi zranit, velmi tě zraním.
Velmi tě zraním, chystám se tě velmi zranit.


Views: 396

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz90997(Currently displayed)
Add text here