Naughty Boy - La La La (Ft. Sam Smith)
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186336
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Hush, don't speak
When you spit your venom
Keep it shut I hate it
When you hiss and preach
About your new messiah
'Cause your theories catch fire


I can't find your silver lining
I don't mean to judge
But when you read your speech, it's tiring
Enough is enough


I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning up the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it
I find the way to block it, I go
La la, la la la...
La la, la la la...
I find the way to block it, I go
La la, la la la...
La la, la la la...


Yes our love is running out of time
I won't count the hours, rather be a coward
When our words collide
I'm gonna drown you out before I lose my mind


I can't find your silver lining
I don't mean to judge
But when you read your speech, it's tiring
Enough is enough


I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning up the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it
I find the way to block it, I go
La la, la la la...
La la, la la la...
I find the way to block it, I go
La la, la la la...
La la, la la la...
I find the way to block it I go, oh
La la la la la...
La la la la la...
I find the way to block it I go
La la la la la...
La la la la la...


I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning up the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it
I find the way to block it, I go


I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning up the volume when you speak
Cause if my heart can't stop it
I find the way to block it, I go
La la la la la...
La la la la la...
La la la la la...
La la la la la...


Views: 343

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz21494 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ticho, nemluv
Když pliveš tvůj jed
Drž hubu, nenávidím to
Když syčíš a kážeš
O svém novém mesiáši
Tvé teorie se vznítí


Nemůžu najít rovnováhu mezi námi
Nechci soudit
Ale když začneš svůj proslov, unavuje to
Dost je dost


Zakrývám si uši jako dítě
Když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
Zeslabuji hlasitost, když mluvíš
Protože mé srdce to nemůže zastavit,
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si
La la, la la la...
La la, la la la...
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si
La la, la la la...
La la, la la la...


Ano, naší lásce se krátí čas
Nebudu počítat hodiny, asi jsem zbabělec
Když se naše slova sráží
Hodlám tě utopit předtím, než ztratím rozum


Nemůžu najít rovnováhu mezi námi
Nechci soudit
Ale když začneš svůj proslov, unavuje to
už je toho dost


Zakrývám si uši jako dítě
Když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
Zeslabuji hlasitost, když mluvíš
Protože mé srdce to nemůže zastavit,
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si
La la, la la la...
La la, la la la...
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si
La la, la la la...
La la, la la la...
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si, oh
La la, la la la...
La la, la la la...
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si
La la, la la la...
La la, la la la...


Zakrývám si uši jako dítě
Když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
Zeslabuji hlasitost, když mluvíš
Protože mé srdce to nemůže zastavit,
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si


Zakrývám si uši jako dítě
Když tvá slova nic neznamenají, jedu si la la la
Zeslabuji hlasitost, když mluvíš
Protože mé srdce to nemůže zastavit,
Našel jsem způsob jak to zablokovat, jdu si
La la la la la...
La la la la la...
La la la la la...
La la la la la...


Views: 329

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz47659(Currently displayed)
Add text here