Newsboys - Born Again
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 793
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I found myself looking into the mirror
Knew I wasn't who I wanted to be
I was living life the way that I wanted
But my eyes reminded me I'm not free

Believed a lie so everything that I know
Says I gotta go, tired of going solo
But I'm never gonna go there again

This is what it is, this is who I am
This is where I finally take my stand
I didn't wanna fall but I don't have to crawl
I met the one with two scarred hands

Giving Him the best of
Everything that's left of
The life inside this man
I've been born again

I see ya walking like you're living in fear
Having trouble even looking at me
Wishing they would give you more than words
Sick of people telling how it should be

What'd ya download? Where'd ya get your info?
You saw that I'm sure, now you're in the in though
Gonna tell you what I believe

This is what it is, this is who I am
This is where I finally take my stand
I didn't wanna fall but I don't have to crawl
I met the one with two scarred hands

Giving Him the best of
Everything that's left of
The life inside this man
I've been born again

We are the ones they call by name
I'm never gonna look back
Let go, let go, the guilt, the shame
Said, I'm never gonna look back
This is who I am

This is what it is, this is who I am
This is where I finally take my stand
I didn't wanna fall but I don't have to crawl
I met the one with two scarred hands

Giving Him the best of
Everything that's left of
The life inside this man
I've been born again

This is who I am
I didn't wanna fall but I don't have to crawl
I met the one with two scarred hands

Giving Him the best of
Everything that's left of
The life inside this man
I've been born again
I've been born again


Views: 788

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz57087 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Přistihl jsem se, jak se dívám do zrcadla,
věděl jsem, že nejsem tím, kým bych chtěl.
Žil jsem život způsobem, jakým jsem chtěl,
ale moje oči mi připomínaly, že nejsem svobodný.

Uvěřil jsem lži, takže všechno, co jsem věděl mi
říkalo, že musím jít dál, byl jsem unavený z toho, jak jsem všechno dělal sólo.
Ale to už se nikdy tak nestane.

Takhle to je, tohle jsem já.
Takhle jsem konečně zaujal postavení.
Nechtěl jsem spadnout, ale nemusím se plazit.
Potkal jsem toho se zjizvenýma rukama.

Dávám Mu to nejlepší
ze všeho, co zbylo
ze života uvnitř tohoto muže.
Byl jsem znovu narozen.

Vidím, jak jdeš, jako bys žil ve strachu.
Máš problém s tím, jen se na mě podívat .
Přeješ si, aby ti dali víc než jenom slova.
Je ti špatně z lidí, kteří říkají, jak by to mělo být.

Co by sis stáhl? Kde bys získal informace?
Viděl jsi, že si jsem jistý, teď už jsi doma.
Řeknu ti, čemu věřím.

Takhle to je, tohle jsem já.
Takhle jsem konečně zaujal postavení.
Nechtěl jsem spadnout, ale nemusím se plazit.
Potkal jsem toho se zjizvenýma rukama.

Dávám Mu to nejlepší
ze všeho, co zbylo
ze života uvnitř tohoto muže.
Byl jsem znovu narozen.

Jsme ti, které volají jménem.
Nikdy se neohlédnu zpět.
Nechám odejít, nechám odejít vinu a ostudu.
Řekl jsem, že se už nikdy neohlédnu zpět.
Tohle jsem já.

Takhle to je, tohle jsem já.
Takhle jsem konečně zaujal postavení.
Nechtěl jsem spadnout, ale nemusím se plazit.
Potkal jsem toho se zjizvenýma rukama.

Dávám Mu to nejlepší
ze všeho, co zbylo
ze života uvnitř tohoto muže.
Byl jsem znovu narozen.

Tohle jsem já.
Nechtěl jsem spadnout, ale nemusím se plazit.
Potkal jsem toho se zjizvenýma rukama.

Dávám Mu to nejlepší
ze všeho, co zbylo
ze života uvnitř tohoto muže.
Byl jsem znovu narozen.
Byl jsem znovu narozen.


Views: 764

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz22772(Currently displayed)
Add text here

The most popular songs from this album