Newsboys - That HomeWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 294
Views in last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


"That Home"

There was a home in town
Where broken kids, the lost & found
Would come from miles around
Just to see, what love was all about
'Cause Momma had a way of makin' things okay

She'd cook us our favorite meal
Sit and listen to how we feel
Oh, how the pain was real
How many families what the devil steal?
Momma had a way of makin' things okay

In that home
We knew we were safe
To be young enough to dream
Find the faith to believe
And in that home
Love, it had no end
It's where we learned to forgive
In that home

Momma always had the music on
Sometimes loud, sometimes soft
When I asked her 'bout her favorite song
She opened the bible to the book of Psalms
She always found a way to talk about grace

In that home
We knew we were safe
To be young enough to dream
Find the faith to believe
And in that home
Love, it had no end
That's where we learned to forgive
In that home

And on that day I got the news
That Momma's stay here was almost through
I stayed all night by her side
Held her hand, looked in her eyes
And said, Momma

When you're home
I know you'll be safe
Strong enough to see
The faith that you believed
And in that home
Life will have no end
I know I'll see you again

In that home


Views: 295

Please log in to vote on the quality of the song

Added 27.8.2015
Edited: 27.8.2015
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


V meste bol domov,
kde zlomené deti, stratené a nájdené
by prišli zďaleka,
aby videli opravdivú lásku
pretože Mama robila správne veci.

Varila nám oblúbené jedlá,
sadla si a počúvala ako sa cítime,
oh, tá bolesť bola skutočná,
Mama robila správne veci.


V tomto domove
sme vedeli, že sme v bezpečí,
byť mladý a snívať sny,
nájsť vieru, veriť
a v tomto domove,
láska bez konca,
miesto, kde sme sa naučili odpúšťať,
v tomto domove.

Mama vždy muzicírovala,
niekedy nahlas, niekedy nežne,
keď som sa jej opýtal na jej oblúbenú pieseň,
otvorila Bibliu v Knihe žalmov,
vždy našla sposob rozprávať o milosti.

V tomto domove
sme vedeli, že sme v bezpečí,
byť mladý a snívať sny,
nájsť vieru, veriť
a v tomto domove,
láska bez konca,
miesto, kde sme sa naučili odpúšťať,
v tomto domove.

V jeden deň som dostal správu,
že Mamin pobyt tu bol pri konci,
zostal som pri nej celú noc,
držiac ju za ruku a pozerajúc sa do jej očí,
a povedal Mami.

Keď si doma,
viem, že budeš v bezpečí,
dostatočne silná aby si videla,
vieru, ktorou si verila,
a v tomto dome
bude život bez konca
viem, že ťa opať uvidím.

V tamtom dome.


Views: 295

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 27.8.2015
Edited: 27.8.2015
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here