Nightwish - Noise
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186607
Page views in the last 7 days: 12
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Crave the machine
Revere the screen
Zoom in for flak and misery
Bleed some pixels
Shoot yourself
Pose for the dead
Have a near-life experience
In a hot air matrix
Now you're a star
Vain avatar
Feeding the beast
In your loud Egoland
You have become
Tool of a tool
Digital ghouls
Telling you to
Shut up and dance!


Color a yarn and the crowds will gather


Noise
From a sunless world
Your mirror is black, only a copy stares back
At a slave of brave new world
Noise
To decoy the human voice
Brain insomniac, paranoiac
Endless noise


Please love me
See how I bleed
Please endure
I have such empathy in me
Hum, noise, hum
Beautifully numb
Tapping the quiet air
To have a meaning
By a carrion
Sad hologram
Lost in the maze
The real and human feel
Sunset is free
From this deity
The Earth has a real voice
Go out and get in
(I will follow)


Color a yarn and the crowds will gather


Noise
From a sunless world
Your mirror is black, only a copy stares back
At a slave of brave new world
Noise
To decoy the human voice
Brain insomniac, paranoiac
Endless noise


Feast your eyes on the black mirror
Feed the beast, join the gathering, tell a tale
Feast of fears is drawing nearer


Feast your eyes on the black mirror
Feed the beast, join the gathering, tell a tale
Feast of fears is drawing nearer


Beyond the human horizon
Something terrifying sleeps


Noise
From a sunless world
Your mirror is black, only a copy stares back
At a slave of brave new world
Noise
To decoy the human voice
Brain insomniac, paranoiac
Endless noise


Endless noise
Endless noise


Views: 576

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz59432 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Žadoň přístroj,
uctívej obrazovku,
přibliž na kritiku a neštěstí,
krvácej pixely,
vyfoť se,
buď modelem mrtvých,
měj zkušenost blízkou životu
v horkovzdušné matrici.
Teď jsi hvězda,
zbytečný avatar
krmící nestvůru
v tvém hlasitém Egolandu.
Stal jsi se
nástrojem přístrojů,
digitálních démonů,
kteří ti poroučí:
Sklapni a tanči!


Přibarvi historku a davy přijdou.


Hluk
ze světa bez slunce.
Tvé zrcadlo je černé, pouze kopie zírá zpět
na otroka odvážného nového světa.
Hluk,
vějička lidského hlasu.
Bezesný mozek, paranoidní.
Nekonečný hluk.


Prosím, miluj mne,
podívej, jak krvácím,
prosím vydrž,
mám v sobě tolik empatie.
Hm, hluk, hm!
Překrásně otupělý,
ťukající na tichý vzduch,
aby měl smysl
od mršiny.
Smutný hologram
ztracený v bludišti.
Skuteční a lidé cítí,
že západ slunce je darem
od tohoto božstva.
Země má skutečný hlas,
vyjdi ven a nastup si.
(Já tě budu následovat.)


Přibarvi historku a davy přijdou.


Hluk
ze světa bez slunce.
Tvé zrcadlo je černé, pouze kopie zírá zpět
na otroka odvážného nového světa.
Hluk,
vějička lidského hlasu.
Bezesný mozek, paranoidní.
Nekonečný hluk.


Kochej se pohledem na černé zrcadlo,
Napoj příšeru, přidej se k davu, řekni příběh.
Hostina strachů se pomalu blíží.


Kochej se pohledem na černé zrcadlo,
Napoj příšeru, přidej se k davu, řekni příběh.
Hostina strachů se pomalu blíží.


Za lidským obzorem
něco strašlivého spí.


Hluk
ze světa bez slunce.
Tvé zrcadlo je černé, pouze kopie zírá zpět
na otroka odvážného nového světa.
Hluk,
vějička lidského hlasu.
Bezesný mozek, paranoidní.
Nekonečný hluk.


Nekonečný hluk.
Nekonečný hluk.


Views: 584

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz9549(Currently displayed)
Add text here