Nothing More - Jenny
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186157
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


A little sleep, a little slumber
A little folding of the hands
Left you weak, left you hungry
When there's supply you still demand

You're beginning to drag the ones you love down
Will this phase ever end?
A thousand arms to hold you
But you won't reach for any hands


Cause

I don't feel like I'm getting through to you
Let me paint this clear, life is short, my dear
See your mother here, her last painful year
I wish you only knew...
She stuck around for you
She stuck around for you

Maybe you should just fall
And leave the world and lose it all
And if that's what you need
To finally see
I'll be with you through it all

Bring on the pills, roll the dollar bill
Medicating will never heal
Relapse, rehab, repeat
Always thinking about the me, me, me

Self-destruct, spiral down
Until your want becomes your need
Please get up like I know you can
Or forever love the fall


Cause


I don't feel like I'm getting through to you
Let me paint this clear, life is short, my dear
See your mother here, her last painful year
I wish you only knew...
She stuck around for you
She stuck around for you


Maybe you should just fall
And leave the world and lose it all
And if that's what you need
To finally see
I'll be with you through it all (I'll be with you through it all)


I can't stand to see you down
Strung out, off the wagon, and undwound
But steady, steady, Oh God, Jenny, Jenny
I can't bear to hear the sound
Of your body, body hitting the ground
[x2]


Oh, Jenny, Jenny, Jenny


She stuck around for you (She stuck around for you)
She stuck around for you

Maybe you should just fall
Leave the world and lose it all
If that's what you need
To finally see, she loved you through it all​
[x2]


I'll be with you through it all


Views: 212

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz48098 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Trochu spánku, trochu dřímoty
Trochu složené ruce
Nechají tě slabou, nechají tě hladovou
Když je zde dávka, kterou stále požaduješ


Začínáš stahovat ty, které miluješ, dolů
Skončí to někdy?
Tisíce paží natahujících se, aby tě podržely
Ale ty nemůžeš dosáhnout na žádnou


Protože


Nemám pocit jako bych se dostával skrz tebe
Nech mě ti to jednoduše vysvětlit, život je krátký, drahá
Vidím tvou matku, její poslední bolestivý rok
Přeju si abys jen věděla...
Uvízla tu kvůli tobě
Uvízla tu kvůli tobě


Možná bys měla prostě spadnout,
opustit tento svět a ztratit to všechno
A pokud je tohle to co potřebuješ,
abys konečně viděla,
budu s tebou přes to všechno


Přines prášky, srolovanou účtenku
Léčený se nikdy nevyléčí
Recidiva, rehabilitace, a znova
Vždy myslím jen na sebe, sebe, sebe


Sebezničující spirála dolů
Než se tvá touha stane tvou potřebou
Prosím, zvedni se, protože vím, že můžeš
Nebo navždy miluj pád


Protože


Nemám pocit jako bych se dostával skrz tebe
Nech mě ti to jednoduše vysvětlit, život je krátký, drahá
Vidím tvou matku, její poslední bolestivý rok
Přeju si abys jen věděla...
Uvízla tu kvůli tobě
Uvízla tu kvůli tobě


Views: 212

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz6813(Currently displayed)
Add text here